Obvestilo o vračanju učencev v šolo

Spoštovani starši ali skrbniki, dragi učenci Ludviki,

kot ste verjetno že zasledili v medijih,  je predvideno  postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od predvidoma 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Vlada bo o navedenem sklepala predvidoma v četrtek, 14. 5. 2020, ko bo tudi povsem znano, če se omenjeni učenci vračajo v šolo.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava, povezava do izjave je spodaj), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli, boste potrdili s podpisano izjavo. Izjavo najdete na povezavi in jo podpisano (skenirano ali fotografirano) posredujete razrednikom ali prinesete prvi dan s seboj.

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS–2–CoV. Prosimo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite.

Sklep-RSK-za-pediatrijo

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije dela vas prosimo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 9. ure  sporočite razrednikom, če se bo otrok ponovno vključil v šolanje v šoli in druge potrebne podatke. Razredniki bodo posredovali vaše podatke šoli.

Na osnovi zbranih podatkov bomo pripravili skupine, oblikovali napotke, pripravili učilnice in še kaj za nemoteno delo.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 18. 5. 2020 IN OD 25. 5. 2020 DALJE ZA UČENCE 9. RAZREDOV

  1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
  2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
  3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
  4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
  5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
  6. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

PRILAGAMO TUDI  PRIPOROČILA NIJZ OB VRAČANJU UČENCEV V ŠOLO.

Predlagamo, da jih preberete.

Higienska priporočila za OS za čas epidemije Covid 19

Lepo vas pozdravljam.

Ravnateljica: Lidija Todorović

Scroll to Top
Skip to content