Svetovalna služba

Temeljna dejavnost svetovalne službe je pomoč in svetovanje učencem, staršem in strokovnim delavcem pri pedagoških, razvojnih, učnih, vzgojnih, psihosocialnih in drugih vprašanjih. Z njimi sodeluje na naslednjih področjih:

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima in red na šoli,
  • telesni in osebni (spoznavni, čustveni) ter socialni razvoj,
  • šolanje,
  • karierna orientacija,
  • socialno-ekonomske stiske.

V okviru svetovalne službe delujeta svetovalni delavki:

Maja Mernik, pedagoginja (vpis šolskih novincev in koordinacija, karierna orientacija in vpis v srednjo šolo, pomoč učencem, ki potrebujejo pomoč in svetovanje, učenje učenja, šolska kultura, klima, preventivne dejavnosti šole, učenci tujci (koordinacija), roditeljski sestanki, sodelovanje z zunanjimi institucijami).

Elektronska pošta: maja.mernik@ludvik.si

Telefon: (02) 421 28 08

Pogovorna ura: ponedeljek (9.10–9.55) ali po predhodnem dogovoru.

Patricija Tjukajev, pedagoginja (Socialna in ekonomska vprašanja, zdravstveno varstvo, pomoč učencem s težavami, učna pomoč, svetovanje. Dodatna strokovna pomoč (učenci s posebnimi potrebami), šolska kultura, klima, sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Elektronska pošta: patricija.tjukajev@ludvik.si

Pogovorna ura: ponedeljek (9.10–9.55) ali po predhodnem dogovoru.

Na šoli delujejo tudi druge strokovne delavke, katerih prioritetna naloga je pomoč učencem s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Izvajalke dodatne strokovne pomoči so:

Maja Toš, specialna pedagoginja

Elektronska pošta: maja.tos@ludvik.si

Telefon: (02) 421 28 01

Pogovorna ura: ponedeljek (8.20–9.05)

Ida Šumak, psihologinja (tudi koordinator dela z nadarjenimi učenci)

Elektronska pošta: ida.sumak@ludvik.si

Pogovorna ura: ponedeljek (8.20–9.05)

Katarina Senegačnik Jakovac, specialna pedagoginja

Elektronska pošta: katarina.senegacnik@ludvik.si

Pogovorna ura: ponedeljek (8.20–9.05)

Mobilni izvajalki dodatne strokovne pomoči sta:

Irena Krušec, logopedinja iz Centra za sluh in govor Maribor in

Manja Vidovič, socialna pedagoginja iz Osnovne šole Janka Glazerja Ruše.

Scroll to Top
Skip to content