Učbeniški sklad

Za vse učence je na voljo brezplačna izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada na osnovi naročilnic, ki jih podpišejo starši ali zakoniti skrbniki učencev in veljajo za vsa leta šolanja (ali do preklica z odjavnico).

Učenci 1., 2. in 3. razreda prejmejo v šoli brezplačno tudi delovne zvezke.

Izposojo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Učenci skrbijo za dobro ohranjenost gradiva, v primeru izgube ali večje obrabe, starši v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (12. člen) poravnajo odškodnino.

Naročilnica

Odjavnica

Pripravili smo Učna gradiva in potrebščine 2023-2024 po posameznih razredih.

Kot vsako leto je omogočena brezplačna izposoja učenikov iz učbeniškega sklada.

V primeru, da ne bi želeli več prejemati učbenikov iz sklada, nam to sporočite z odjavnico.

Učbenike skrbno ovijte, da poskrbimo za dobro ohranjenost gradiva za naslednje generacije.

Ob koncu šolskega leta jih učenci vrnejo nepoškodovane šoli.

Če bo kakšen učbenik poškodovan ali izgubljen, bo potrebno plačati odškodnino (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, 12. člen).

Morebitna pomoč pri nakupu potrebščin preko šolskega sklada se lahko uveljavi z oddajo vloge za subvencijo pri nakupu delovnih zvezkov. Vlogo lahko oddate v tajništvu šole do konca junija tekočega šolskega leta.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin smo posredovali knjigarnam, ki so nas za to zaprosile:

Kopija – nova

Mladinska knjiga

Go2school

Printink

DZS

Skrbnica učbeniškega sklada:

Tanja Gojčič

Scroll to Top
Skip to content