Mediacija

Link: Mediacija združuje in težave  rešuje

KAJ JE MEDIACIJA?

Je način reševanja sporov. Poskuša reševati spore po mirni poti s ciljem, da sprte strani dosežejo soglasje.

Neodvisne osebe, s katerimi se strinjata obe strani, prisluhnejo argumentom obeh sprtih strani, jih po potrebi razumljivo in vljudno predstavijo drugi strani, ter povejo svoje mnenje in predlog, kako spor rešiti.

Mediacija   ali posredovanje v sporu, pogovor, usmerja ga mediator.

Sprti strani vključita  prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani.

Mediator – oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije – pomaga udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, želje in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve.

Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje.

ŠOLSKE MEDVRSTNIŠKE MEDIATORKE: Vera Kožuh, Bojana Mihocek Peklar, Gordana Šober, Maja Toš.

V kabinetu Ledina imamo urejen prostor za izvajanje šolske vrstniške mediacije.

MEDIACIJA IN OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR

Šolsko leto 2010/2011: izobraževanje in usposabljanje učiteljev za šolske mediatorje. Izobraževanje je potekalo v OŠ Angela Besednjaka Maribor. Izobraževanje je izvedel  gospod Jani Prgić, Svetovalno-izobraževalni center MI.

Šolsko leto 2011/2012: šolska vrstniška mediacija je bila predstavljena sodelavcem, učencem in staršem.

Šolsko leto 2011/2012: usposabljanje prve generacije šolskih vrstniških mediatorjev.

Mediatorji: Vid Jože Pev, Maca Bobnar, Katja Čertalič, Timotej Požar, Astrid Krajnc, Ema Martinec

Udeležili smo se srečanj šolskih vrstniških mediatorjev, ki so jih v preteklih letih organizirale OŠ Angela Besednjaka Maribor, OŠ borci za severno mejo Maribor, OŠ Sveta Ana v Slovenskih goricah in v januarju 2017 OŠ Miklavž na Dravskem polju.

Šolsko leto 2012/2013: v mesecu maju 2013 smo  organizatorali srečanje šolskih vrstniških mediatorjev. Gost je bil gospod Jani Prgić. Okroglo mizo o izmenjavi izkušenj šolskih vrstniških mediatorjev sta vodili učenki Alja Grlica in Kristina Sajovic. Predstavili sta tudi svojo raziskovalno nalogo Mediacija v okviru Projekta Mladi za napredek Maribora.

Šolski leti 2013/2014 in 2016/2017: tabor za nadarjene in motivirane učence, delavnice o mediaciji s poudarkom na komunikacijskih veščinah.

Vsako šolsko leto izvedemo dan dejavnosti, v katerem učence 7. razredov  seznanimo s šolsko vrstniško mediacijo.

Šolsko vrstniško mediacijo predstavimo tudi staršem na roditeljskih sestankih (nazadnje Starševski večer, 29. november 2016).

Šolsko leto 2016/2017:

 • tabor za nadarjene in motivirane učence (COŠD Škorpijon, Duh na Ostrem vrhu),
 • predstavitev mediacije v 5. razredih,
 • dan dejavnosti za 7. razrede,
 • razpis za usposabljanje šolskih vrstniških mediatorjev in zbiranje prijav,
 • predstavitev za starše,
 • udeležba na srečanju šolskih vrstniških mediatorjev v OŠ Miklavž na Dravskem polju,
 • sobotne delavnice za bodoče šolske vrstniške mediatorje ( 28. januar, 4. marec in 8. april 2017).,
 • junij 2017 svečana podelitev  priznanj za uspešno opravljeno usposabljanje za vrstniškega mediatorja.

Šolsko leto 2017/2018

Vrstniški mediatorji smo vedno pripravljeni, da posredujemo in pomagamo v sporih med učenci. V šolskem letu 2017/2018 smo izvedli kar nekaj uspešnih mediacij, predvsem z učenci razredne stopnje.

Šolski vrstniški mediatorji, ki so se udeležili Tabora za nadarjene in motivirane učence v COŠD Peca, v mesecu oktobru 2017, so v delavnicah nadgrajevali svoje znanje o mediaciji.

V mesecu januarju 2018 je bila obnovitvena delavnica znanja  in trening mediacije. Učenci so izdelali tudi pripomočke za vodenje mediacije.

Šolsko leto 2021/2022

Usposabljanje novih šolskih vrstniških mediatorjev.

Šolsko leto 2022/2023

 1. Obnovitvena delavnica.
 2. Srečanja mediatorjev (učenje s pomočjo igre vlog).
 3. Udeležba na delavnici v muzeju NOB.
 4. Snemanje predstavitvenega videa/filma o mediaciji .
 5. Izvedba sprotnih formalnih in neformalnih mediacij.

Šolsko leto 2023/2024

 1. Analiza posnetega videoposnetka na temo mediacije.
 2. Priprava predstavitvenih delavnic za učence od 4. do 6. razreda.
 3. Izvedba predstavitvenih delavnic v času razrednih ur.
Scroll to Top
Skip to content