Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče šole in je podpora ter del vzgojno-izobraževalnega procesa. Tako učiteljem kot učencem omogoča prost dostop do gradiva.

Učenci se navajajo na knjižnično okolje, pozitiven odnos do knjige in vzgajajo v samostojne bralce ter uporabnike knjižničnih storitev, ki s pomočjo gradiv in drugih informacijskih virov samostojno poiščejo informacije in jih tudi kritično presojajo.

V današnji informacijski družbi je šolska knjižnica vir informacij in idej, ki učence opremlja z različnimi sposobnostmi in spretnostmi za vseživljenjsko učenje (informacijskimi, komunikacijskimi, raziskovalnimi …), jim razvija domišljijo ter željo po branju in literarno-estetskem doživljanju prebranega.

Scroll to Top
Skip to content