Erasmus+ (2020 – 2023)

    

MEDNARODNI PROJEKT ERASMUS+ ČUDEŽNE RUTICE (MIRACLE SCARVES)

PROJEKTI ERASMUS +

Mednarodni projekti so v osnovi namenjeni izmenjavi izkušenj, dobrih praks, povezovanju in spoznavanju novih ljudi ter kultur. Epidemiološka  situacija po svetu v preteklem obdobju je močno otežila izvedbo takšnih projektov. Kljub temu pa se trudimo projekt Čudežne rutice izpeljati v skladu s predvidenim načrtom.

O PROJEKTU MIRACLE SCARVES – ČUDEŽNE RUTICE

V šolskem letu 2020/21 smo se ponovno lotili dvoletnega mednarodnega projekta Erasmus+, ki pa smo ga zaradi epidemije virusa Covid-19 podaljšali še za eno leto.

Kot glavni koordinatorji sodelujemo s tremi Evropskimi državami. Partnerske šole prihajajo iz nizozemskega mesta Zoetermeer, nemškega mesteca Stelle in Toleda, v Španiji. Projekt vodimo Violeta Škrabl, Karla Poslek Petrovič, Lidija Todorović in koordinatorka, Nataša Luković.

V izvajanje projekta so vključeni učenci od 7. do 9. razreda, vendar sodelovanje Erasmus+ tima na šoli poteka medpredmetno in medgeneracijsko. Naslov projekta je ČUDEŽNE RUTICE – čuječnost , spoštovanje, osebni odnos, državljanstvo, jeziki, družbene spretnosti, umetnost in vrednote v izobraževanju učencev 21. stoletja” (MIRACLE SCARVES – MIndfulness, Respect, Attitude, Citizenship, LanguagEs, Social Competence, ARts and Values in the Education of Students in the 21st Century). Tema projekta je spoznavanje razlogov in dejavnikov, ki vplivajo na vse bolj razširjeno apatičnost, nezainteresiranost, raztresenost, anksioznost in občutke tesnobe pri najstnikih.

Namen projekta je oblikovati pozitivno in spodbudno učno okolje, dovzetno za težave, s katerimi se v današnjem, hitro spreminjajočem svetu najstniki pogosto počutijo izgubljene. Ukvarjamo se s temami in aktivnostmi, pri katerih učenci pridobivajo mnoge, za življenje pomembne spretnosti, kot so spodbujanje lastne vrednosti, zdravih vrednot, pridobivanje socialnih kompetenc in ustvarjanje pristnih medosebnih odnosov. Poleg tega spoznavajo zgodovino in kulturo tujih držav ter poglabljajo svoje znanje angleškega jezika.

Sodelovanje v projektu ponuja dinamično, ustvarjalno in spodbudno učno okolje, v katerem se učenci učijo drug od drugega in pridobivajo na samozavesti in pozitivni samopodobi.

Predstavitveni filmčki šol partneric:

 

Oranje Nassau College Parkdreef, Zoetermeer, Nizozemska

https://youtu.be/Ww6FiqeF1ko

https://padlet.com/ikranenburg/l1yqb4jz6dv81f3e

 

Oberschule am Buchwedel Stelle, Nemčija

https://www.youtube.com/watch?v=Pl79RTZDfeY

 

Divina Pastora Toledo, Španija

https://www.youtube.com/watch?v=8L6Atj2Qrhg

 

Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, Slovenija

https://www.youtube.com/watch?v=MW49EnYngTc

https://www.youtube.com/watch?v=0sT06ciLsC8

 

Predstavitev sodelujočih učencev

https://padlet.com/violetaskrabl/miracle_scarves

 

POTEK PROJEKTA

Rdečo nit projekta, ki je opolnomočenje mladega človeka za kvalitetno življenje v odrasli dobi, smo razdelili na štiri, prepletajoče se teme:

  1. HAPPY MIND, HAPPY LIFE! Vesel um, veselo življenje!

(osebno zadovoljstvo)

  1. WE CAN! oz. Zmoremo!

(samozavest)

  1. HELLO, WORLD! Pozdravljen, svet!

(jeziki, kultura, tradicija)

  1. THROUGH OUR EYES Skozi naše oči

(zdrave vrednote)

  1. DEL: HAPPY MIND, HAPPY LIFE! (Vesel um, veselo življenje!)

V prvem šolskem letu, 2020/21, smo načrtovali kar nekaj dogodkov, vendar smo bili zaradi epidemiološke situacije po svetu prisiljeni načrte venomer prilagajati in spreminjati. 9. in 10. februarja 2021, nam je le uspelo izpeljati prvo mednarodno srečanje s partnerskimi šolami. Ni šlo za klasično izmenjavo učencev in učiteljev, ampak smo izpeljali dvodnevni program virtualno, torej na daljavo. Program je pripravil Erasmus + tim naše šole, saj smo bili gostitelji tega srečanja. Učencem smo pripravili kakovosten in pester program, ki smo ga izvedle učiteljice Nataša Luković, Violeta Škrabl in Karla Poslek Petrovič.

Tema našega srečanja je bila Vesel um, veselo življenje! (Happy mind, happy life!). Posvetili smo se oblikovanju pozitivnih vrednost in urjenju družbenih spretnosti, pri čemer smo spodbujali čuječnost, medsebojno spoštovanje, pozitiven odnos do življenja in medčloveške odnose. Učenci so večinoma sodelovali v manjših skupinah, našo šolo pa so zastopale Maša Radenković, Anisa Gerlušnik, Ela Lorber, Naomi Faith Bordon in Ana Motaln (vse 9. a). Učenci so s pomočjo video posnetkov predstavili svoje šole in domačo okolico, izbrali smo logotip projekta in izvedli predavanje z naslovom Čuječnost – pot do sreče, ki bo namenjeno predvsem najstnikom. Z učenci smo izvedli meditativno in samorefleksivno delavnico za osebnostno rast, ki ji je sledilo tudi likovno poustvarjanje. V pustolovski ‘team building’ delavnici so učenci s tesnim sodelovanjem in dobro komunikacijo v različnih jezikih reševali različne uganke in opravljali zanimive naloge. Poleg tega smo predstavili in preizkusili nekaj tehnik za umirjanje uma in spodbujanje koncentracije. Pri vseh dejavnostih smo krepili tudi svoje IKT spretnosti, saj smo pri izvedbi programa uporabljali različne spletne aplikacije.

Program virtualne mobilnosti Maribor

https://drive.google.com/file/d/1U4aQ7tOzaMzkKoNnqDG19uX1LMa6TgXG/view?usp=share_link

Opis delavnic

https://drive.google.com/file/d/1sLYvNo5uJwzqcUoVnNSb9DkLSLxU5Lvm/view?usp=share_link

Izbira logotipa – izbran je bil nemški predlog

Slovenski predlog, avtorica Maša Radenković (15 let)

https://drive.google.com/file/d/12LnxD4ml0wLM4UzJ4Ft9Se5_-xxZS64k/view?usp=share_link

Predlogi logotipov držav partneric

https://drive.google.com/drive/folders/15oHAvzHtfZzsiMitUXkSvhafd1Pb9doQ?usp=share_link

Izbran logotip – Logotip projekta Miracle scarves

https://drive.google.com/file/d/1Lp-0uD8M_bf1EgeWwhWi98hvPMNL4kWb/view?usp=share_link

Posnetek predavanja Čuječnost – pot do sreče (Nataša Luković)

https://drive.google.com/file/d/1Uuk25XoV8TlL8NSj46UM1BpVCDZD0nok/view?usp=share_link

Meditativna delavnica Čarobni kamenčki

https://drive.google.com/file/d/1eKyMylCxeDDEoDofkECKlUp8s0d5CgpX/view?usp=share_link

https://padlet.com/natasalukovic/Bookmarks

Minutka za sprostitev (Brain breaks)

https://drive.google.com/file/d/1DHxx3uU0YsQdAdiZX7qE5FIRCQP3iwJN/view?usp=share_link

Posnetki in fotografije virtualne mobilnosti

https://drive.google.com/drive/folders/1dgtCdpgRifom_EV1UMn8cDBapM8-7noi?usp=share_link

Zabavni izzivi in 1. Erasmus+ dan

V mesecu juniju 2021, smo izvedli Erasmus+ dan, ki smo ga združili s tehniškim dnevom. Za učence smo pripravili različne delavnice na temo čuječnosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, medsebojne pomoči ter krepitev samozavesti in samozavedanja. Ena izmed nalog posamezne države je bila namreč tudi oblikovanje 5 izzivov, ki jih naj izvedejo učenci na posameznih šolah. Te izzive smo vključili v prijetne in zabavne delavnice, ki so potekale zunaj, na šolskem igrišču in v učilnicah. Imeli smo meditativno delavnico, delavnico skupinskega plesa, gradnje struktur iz špaget, reševanje iz ‘ledene vode’ in ‘tunela pogube’, gradili smo človeške mandale in leteli z ‘letečo preprogo’. Dan je bil čudovit in je resnično povezal učence med seboj in nam vliv nove energije za zaključek šolskega leta.

Izzivi španskega tima

https://drive.google.com/file/d/1zjFUWKmFNquOJ9hSBwnA7y9Fzv_xFHAV/view?usp=share_link

 

Izzivi slovenskega tima

Izzivi z Ludvika

 

Izzivi nizozemskega tima

https://drive.google.com/drive/folders/1kjO-UjfJUInt5CcwIdgHHTQWTFM0YPIO?usp=share_link     (link do vseh izzivov)

Časovna kapsula

https://drive.google.com/file/d/1qerYqRnRqUgCiEKBCuXNa_6VAJv3NCmk/view?usp=share_link

https://docs.google.com/document/d/1pYA5cyYZP1WL0b2gFFAup6ROSofP6Q3n/edit?usp=share_link&ouid=103095710967102112659&rtpof=true&sd=true

https://padlet.com/natasalukovic/kdr3utidl83usg4c

Izzivi nemškega tima

https://padlet.com/martinwernerhamburg/mne750i9dh31kvy

 

Utrinki s prvega Erasmus+ dneva

https://drive.google.com/drive/folders/1N7XNYVpyR6fYi4Vn-ehyfYdjDI9_L-jV?usp=share_link       (prosim, če daš vse v mapi)

  1. DEL: WE CAN! (Zmoremo!)

Naše delo se je nadaljevalo z novo temo, s katero smo si prizadevali spodbujati posameznikovo samozavedanje. Drugo izmenjavo učencev smo izvedli v živo in sicer od 20. do 25. maja 2022. Na izmenjavo so se odpravili Filip Martin Fleisinger, Andraž Vadnjal (oba 8. a), Lena Anošek (9. a), Miha Majer in Tjaša Levstik (oba 8. b) z učiteljicama Karlo Poslek Petrovič in Violeto Škrabl. Z letališča Dunaj so poleteli na sever Nemčije, v Hamburg. Pot so nadaljevali z dvema vlakoma do manjšega kraja Stelle. Gostitelji so bili učitelji in učenci šole Oberschule am Buchwedel Stelle (https://obs-stelle.de/2020/09/25/erasmus/). Tema izmenjave je bila naslovljena WE CAN! (Zmoremo!). Učenci iz Nizozemske, Španije in Slovenije so bili nastanjeni pri družinah, s katerimi so komunicirali v angleščini in spoznavali način življenja v Nemčiji.

Učenci so s pomočjo vprašalnika ‘Be Yourself’ (Bodi ti)  ugotavljali kdo so in kakšno mnenje imajo o sebi. Delavnici ‘Kaj mi je pri sebi všeč’ in ‘Česa pri sebi ne maram + pameten načrt’ sta ponudila način ugotavljanja svojih močnih in šibkih lastnosti in načinov, kako se učinkovito izboljšati ter s tem postati bolj samozavesten in odločen v situacijah, v katerih ne moreš razmišljati na pozitiven način.

Da bi se učenci lažje poglobili vase in odgovarjali na zadana vprašanja, so jim v Nemčiji pripravili delavnico, v kateri so na svet pogledali z zornega kota slepe ali gluhe  osebe. Tako so se bili primorani soočiti z novo perspektivo in izkušnjami. Kadar se srečaš s takšno novo izkušnjo, ti lahko le ta omogoči soočanje z lastnimi prepričanji in predsodki. Učenci so tako izkusili ‘Dialog v temi’ ali ‘Dialog v tišini’. Obe delavnici sta namenjeni učenju razumevanja, strpnosti, družbene raznolikosti, sočutja in sprejemanju ter delovanju skupaj, pod enakimi pogoji. Vodiči obeh delavnic so bili ali slepi ali slabovidni ali gluhi ali naglušni.

Učenci so se izkusili tudi v skupinskem izzivu z zavojem robčkov. Na ulicah mesta Hamburg so morali zavoj robčkov zamenjati za nekaj bolj dragocenega. Namen je bil premagovanje dvomov in pridobivanje samozavesti pri nagovarjanju tujcev na ulici v tujem jeziku. Rezultati so bili neverjetni, saj je učencem uspelo pridobiti v zameno zelo zanimive predmete.

V Lüneburgu so se učenci preizkusili v spletnem mestnem lovu, kjer so napotke za iskanje dobivali preko sms sporočil. Dobili so jih le nekateri člani skupine, ki so morali nato svojim partnerjem iz različnih držav razložiti navodila za nadaljevanje igre. Odgovarjati so morali na vprašanja, ki so jim nato odpirala namige za nadaljevanje poti.

Učenci so obiskali tudi zunanjega partnerja šole Zukunftwerstatt in Buchholz (Delavnico za prihodnost), ki se osredotoča na STEM (znanost, tehnologija, inžinerstvo in matematika). Zanje so pripravili delavnice, v katerih so jim pokazali 3D tiskanje, programiranje s Calliope, eksperimente s škrobom, programiranje robota v človeški podobi z imenom Pepper ter razvoj aplikacije. Učenci so lahko na delavnicah izkusili takojšen uspeh. Slogan delavnic pa je bil: “Uspeš lahko, če si upaš poskusiti nekaj novega, kljub temu, da tega sprva nisi verjel.” To sporočilo so poglobili še z aktivnostmi v strelskem klubu, kjer se je večina učencev prvič srečala s tovrstno aktivnostjo. Obiskovanje strelskih klubov je v Nemčiji zelo priljubljena prostočasna aktivnost, zato so jo naši gostitelji z veseljem predstavili svojim gostom. Učenci so se preizkusili v streljanju in sodelovali v tekmovanjih. Prejeli so tudi priznanja.

Učiteljici Karla Poslek Petrovič (Slovenija) in Grietje Bekker (Nizozemska) sta izvedli učni uri v angleščini in nemščini za gostujoče učence. Govorne in pisne dejavnosti so bile odlično pripravljene in so spodbujale medosebno komunikacijo in spoznavanje. Učenci so tako izmenjali svoje osebne interese, prepričanja in čustva.

Vtisi učenke Tjaše Levstik (8. b):

»V soboto smo z vlakom odšli v Hamburg, kjer smo s pomočjo izzivov raziskovali mesto. Glavni izziv je bil ta, da smo z naključnimi mimoidočimi izmenjavali robčke za druge predmete. Med drugim smo dobili tudi čebulo in nekaj sladkarij. Presenetilo me je, da veliko ljudi ni razumelo angleško. Obiskali smo tudi poseben muzej, kjer smo spoznali, kako je v svetu slepih in gluhih ljudi. Ena delavnica je potekala v popolni temi, tako da smo hodili po različnih površinah in se orientirali s palico in tipanjem. Druga delavnica je potekala v tišini. Dobili smo slušalke in se nato sporazumevali s pantomimo. Začudeni smo bili, ko so nam na koncu delavnic povedali, da so bili animatorji dejansko slepi ali gluhi. Nato smo se odpeljali po reki Elbi do kraja, kjer smo si v parku naredili druženje ob pijači in pici.

V nedeljo smo obiskali Lüneburg. Mesto smo spoznavali s pomočjo aplikacije na telefonu. Podobno je bilo sobi pobega; hodili smo od točke do točke na zemljevidu. Na vsaki točki smo rešili uganko in tako dobili namig za naslednjo točko.

Prosti čas čez vikend smo preživljali z družinami. Igrali smo družabne igre in primerjali življenje v različnih državah.

V ponedeljek in torek smo dopoldan preživeli v šoli. V ponedeljek je eno šolsko uro angleščine izpeljala gospa Poslek Petrovič. Pri uri smo se razdelili v skupine in spoznavali učence iz vseh štirih držav. V torek pa je eno uro nemščine izpeljala učiteljica iz Nizozemske, kjer smo pisali razglednice v nemščini. Nato smo se udeležili rednega pouka v šoli. Pouk je potekal v nemščini, razdeljeni pa smo bili v različne skupine in k različnim predmetom. Všeč mi je bilo, ker je bilo v vsakem razredu manj učencev kot pri nas. V vsakem razredu imajo pametne table, vzdušje v razredih pa je bolj sproščeno. Pred šolo imajo veliko igrišče in veliko telovadnico, njihovi odmori pa so daljši kot naši.

V ponedeljek popoldan smo čas preživeli z družinami. Zvečer smo se zbrali v mladinskem klubu, kjer smo tekmovali v streljanju z zračno puško, metanju pikada in namiznem curlingu. Slovenski ekipi je šlo zelo dobro.

V torek popoldan smo se z avtobusom odpeljali do izobraževalne ustanove Zukunfswerkstatt Buchholz, kjer smo spoznavali področja znanosti, tehnike, računalništva in matematike (STEM). Razdeljeni smo bili v pet skupin. Prva skupina je oblikovala model za 3D tiskalnik, druga skupina je programirala mikroprocesor, ena skupina je izdelala aplikacijo, ena pa se je ukvarjala s človeškim robotom Pepper. Moja skupina je šla v laboratorij, kjer smo iz krompirja pridobili škrob, ga pobarvali z jodom in mikroskopirali. Izdelali smo tudi posebno mešanico iz koruznega škroba in vode, ki se nenavadno obnaša. Pri večjih silah je bila mešanica trda, pri nežnem dotiku pa se je razlila po rokah. Na koncu je vsaka skupina pripravila predstavitev svojega dela. V delavnicah smo zelo uživali.

Zvečer smo se vrnili v šolo, kjer so nam pripravili presenečenje z zaključnim piknikom. Bilo je druženje gostiteljev, učencev in učiteljev.

Čas je hitro minil in že je bila tu sreda, ko smo se poslovili od gostiteljev ter se z vlakom odpeljali v Hamburg. Čas smo izkoristili še za zadnje nakupe ter se odpravili proti letališču in proti Sloveniji.

Mobilnost v Nemčiji mi bo ostala v lepem spominu, saj sem se naučila dosti o drugih kulturah in spoznala, kakšen je način življenja v Nemčiji. Čas sem preživela s prijetnimi ljudmi in doživela veliko lepih trenutkov.«

Video in fotografije mobilnosti v Nemčiji

https://drive.google.com/drive/folders/1r2sJdRQQ1nKhd0FGLA9sAzMTENdVzIJC?usp=share_link

Zabavni izzivi in 2. Erasmus+ dan

V mesecu juniju 2022, smo ponovno izvedli Erasmus+ dan, ki smo ga združili s tehniškim dnevom. Za učence smo pripravili različne timske in športne delavnice, s katerimi smo želeli spodbujati medsebojno sodelovanje in spoštovanje, zdrav tekmovalni duh ter zavedanje lastne vrednosti in sposobnosti. Ponovno smo se potrudili in izvedli nekaj izzivov, ki so jih za nas pripravile partnerske šole, lotili pa smo se tudi drugih zabavnih izzivov. Pri tem so nam pomagali tudi športni učitelji. Delavnice so potekale večinoma zunaj, na šolskem igrišču, nekatere pa tudi v učilnicah. Imeli smo delavnico o spoznavanju samega sebe, gibalno delavnico križec krožec, človek ne jezi se, električni pastir, hip hop kolebnica, video klic brez zvoka, tik tok naokrog,  zadeni stožec in metanje frizbija.  Gradili smo tudi človeške razredne mandale. Učenci so zelo uživali, zato bomo tak dan verjetno še kdaj ponovili.

  1. DEL: HELLO, WORLD! (Pozdravljen, svet!)

Z delom smo nadaljevali tudi v šolskem letu 2022/23, ko so se nekateri člani Erasmus+ ekipe poslovili, saj so odšli na srednje šole, pridobili pa smo nekaj novih članov. Opazili smo tudi, da se je zanimanje za tovrstne projekte po obdobju pandemije na šoli zmanjšalo, saj marsikateri učenec ali starši niso bili prepričani v varnost potovanja v tujino.

V začetku leta smo imeli spletni sestanek vseh koordinatorjev in načrtovali delo za tekoče šolsko leto. V mesecu oktobru smo se pričeli intenzivno pripravljati na naslednjo mobilnost. V dejavnosti smo poskusili vključiti čim več učencev naše šole. Od 11. do 17. novembra smo odšli na izmenjavo v mesto Toledo, v Španiji. Gostiteljica je bila privatna verska šola Divina Pastora, ki se precej razlikuje od naše. Ponaša se s 130 letno tradicijo in je bila ustanovljena z namenom izobrazbe deklet iz revnejših družin, katerih starši niso mogli skrbeti zanje zaradi svojih poklicev. Danes šola nudi predšolsko, osnovnošolsko in obvezno srednješolsko izobrazbo več kot 650 učencem, starim med 0 do 16 let. V šoli je zaposlenih približno 40 učiteljev. Od leta 2009 na šoli izvajajo dvojezični program, angleščina – španščina, za katerega so prejeli tudi posebno nagrado. Vrsto let že sodelujejo v mednarodnih programih in imajo na tem področju veliko izkušenj. Učenci nosijo uniforme, ker pa je šola v lasti samostana, je v šoli tudi kapela, prisotne so tudi nune in čas za molitev.

Tema tokratne izmenjave je bila Pozdravljen, svet! Učenci so se preizkusili v različnih  ustvarjalnih izzivih, s pomočjo katerih so predstavili svojo kulturo in tradicijo, premagati pa so morali tudi marsikatero jezikovno prepreko. Glavni cilj izmenjave je bilo učence spodbuditi k spoštovanju in zavedanju lastne tradicije, kulture in jezika ter sprejemanje in spoštovanje tujih kultur, tradicij in jezikov.

Vsaka država je predstavila 20 najlepših besed v svojem jeziku. Učenci so izbirali besede glede na njihov zven, pomen, spomine, ki jih budijo ali povezavo s narodno tradicijo in zgodovino. Na naši šoli smo v to delavnico povabili učence celotne šole. Razredniki so z učenci izvedli skupinske delavnice, v katerih so izbirali 5 najlepših slovenskih besed. Vsak razred je svoje besede nato vpisal v spletno aplikacijo Answer Garden, ki je beležila besede in označila, katere besede so bile največkrat izbrane. Dvajset najpogosteje izbranih besed smo nato s pomočjo slik, ki so ponazarjale besede, predstavili v Toledu in z učenci iz tujine izvedli kviz, v katerem so morali na podlagi slik ugotavljati za katere besede gre. Nato so učenci vsake države besede povedali v svojem jeziku, nakar smo vsi skupaj besede povedali še angleško. Po analizi delavnic vseh držav, smo dobili 20 najlepših ‘evropskih’ besed.

Predstavili smo tudi narodne tradicionalne plese. Udeležili smo se delavnice španskega plesa flamenko, Nizozemci so nas učili klompendans ples z njihovimi tradicionalnimi lesenimi cokli, z Nemci pa smo zaplesali kar ples Waka Waka, saj so bili mnenja, da nimajo nekega tradicionalnega plesa. Naša ekipa je s pomočjo video posnetkov in fotografij predstavila šolsko folklorno skupino, ki jo vodi ga. Milanka Munda. Predstavili smo slovensko polko in valček ter harmoniko. Pohvalili smo se tudi z odličnim harmonikašem, Anejem Sodcem, našim devetošolcem, ki že vrsto let spremlja folklorno skupino. Naši učenci so prikazali ples šotiš, ki so ga ostali z veseljem zaplesali.

Imeli smo tudi delavnico petja Zapojmo skupaj, v kateri je vsaka država predstavila evropsko himno Odo radosti s prirejenim besedilom v svojem jeziku. Za nas nam jo je priredila učiteljica ga. Katja Stajnko, ki je s svojim 3. b za izmenjavo posnela tudi video svojih učencev, ki so zapeli našim mednarodnim prijateljem. Njeno priredbo smo tudi prevedli v angleščino in jo zapeli v Toledu. Na koncu delavnice so vsi učenci zapeli še skupaj našo priredbo v angleščini.

Učenci so sodelovali tudi v delavnicah igre vlog, kjer so ugotavljali, kdo je morilec. Vse dejavnosti so bile organizirane tako, da so spodbujale druženje učencev iz različnih držav in komuniciranje v tujem jeziku. Učenci so bili nastanjeni pri družinah, tako da so lahko čim bolje spoznali življenjski utrip tamkajšnjih družin in njihovo kulturo.

Ogledali smo si tudi prelepo zgodovinsko mestece Toledo, ki leži v osrednji Španiji ob reki Tajo. Samo mesto je videti kot muzej na prostem, zanimivo pa je, da tam že od nekdaj sobivajo krščanska, islamska in judovska kultura.  Za kratek čas smo obiskali tudi prestolnico Španije, Madrid, ki leži 70 km severno od Toleda.

Tukaj so še vtisi učenke Mie Čerič (9. c):

»V Španiji smo vsi zelo uživali. Komunicirali smo v angleščini, vendar smo potrebovali nekaj časa, da smo se privadili na novo okolje. Družili smo se z učenci iz Španije, Nizozemske in Nemčije. Vsi so bili zelo prijazni. Ustvarili smo nova prijateljsva, ki jih bomo mogoče ohranili do konca življenja. V Toledu smo predstavili našo šolsko folklorno skupino in slovenski tradicionalni ples šotiš. Učili smo se plesati flamenko in klompendans. Predstavili smo tudi dvajset najlepših slovenskih besed, ki ste nam jih pomagali izbrati vsi Ludviki. Hvala vam za sodelovanje! Izbrane besede smo predstavili s pomočjo slik in jih prevedli še v nemščino, španščino, nizozemščino in angleščino. Ugotovili smo, da se naš jezik zelo razlikuje od ostalih jezikov. Zapeli smo tudi prirejeno besedilo evropske himne Oda radosti v slovenščini in angleščini. Za nas nam jo je priredila učiteljica ga. Katja Stajnko, ki je s svojim 3. b za izmenjavo posnela tudi video svojih učencev, ki so zapeli našim mednarodnim prijateljem. Hvala, ga. Stajnko. Sodelovanje v projektu je bila zame zelo dobra izkušnja, saj smo izvedeli veliko o drugih kulturah, načinu življenja, verah, tradicionalnih jedeh in ostalih stvareh.»

Mobilnost v Španiji, video

https://drive.google.com/file/d/1GKDBeb2lH-Wj9ujhSrp7ieP6xbAxtlQl/view?usp=share_link

Padlet predstavitev rezultatov delavnic v Španiji

https://padlet.com/acjorgensen_dpt/7gbjk5bcezujtwpl

Razstava na šoli

https://drive.google.com/drive/folders/1WdoST9qFZss0UcnazgmFi_GRVGm0sx40?usp=share_link

Božična voščila in božični izziv

Že drugo leto zapored smo si z učenci in šolami iz tujine izmenjali božična voščila. Vsak učenec dobi osebo, ki ji piše, ta pa piše njemu.

Na Ludviku smo izzive, ki so nam jih pripravili nizozemski prijatelji, spremenili v družinski božični izziv.

Fotografije

https://drive.google.com/drive/folders/1tx8N-g_wmmGgls4ibGOqHlRP_9_ANB8D?usp=share_link

                                                                                                                         Erasmus+ tim

 Zapisala Nataša Luković, koordinatorka projekta

Scroll to Top
Skip to content