Knjižnični red

KNJIŽNIČNI RED

 

ČLANSTVO

Člani knjižnice so učenci ter delavci šole. Članarine in vpisnine ni.

Uporabniki ob izposoji knjižničnega gradiva uporabijo člansko izkaznico, ki jo prejmejo ob prvem obisku knjižnice.

 

IZPOSOJA

Knjige so na voljo za izposojo na dom za 21 dni, z možnostjo podaljšanja.

Knjig, po katerih je večje povpraševanje, npr. za bralno značko, domače branje, Cankarjevo tekmovanje, ne podaljšujemo.

Čitalniškega gradiva, kot so enciklopedije, leksikoni in slovarji, na dom ne izposojamo.

Uporabnik v določenem izposojevalnem roku gradivo vrne, sicer si dodatnega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.

Izposoja je mogoča vsak dan pouka od 7.30-14.30.

 

UPORABA RAČUNALNIKA

Učencem je v knjižnici na voljo računalnik za pregledovanje knjižničnega kataloga, iskanje gradiva, samostojno učenje, pisanje in oblikovanje besedil ter iskanje informacij po spletu.

Uporabljajo ga v dogovoru s knjižničarko v okviru dogovorjenih pravil.

Prepovedana je uporaba družbenih omrežij, igranje igric, obiskovanje spornih spletnih strani, nakupovanje preko spleta, brisanje datotek ali spreminjanje nastavitev.

 

NAPOTKI ZA OBISKOVALCE KNJIŽNICE

Učenec z gradivom skrbno ravna. Če knjigo izgubi ali jo namerno poškoduje, jo nadomesti z novo (isti naslov) ali poravna vrednost knjige.

Knjižnica je prostor, kjer učenec pridobiva znanja za vseživljenjsko učenje. Pri tem so mu v pomoč knjige in računalniki, s pomočjo katerih lahko poišče podatke, ki jih potrebuje pri šolskem delu.

Učenec lahko v knjižnici v času prostih ur najde miren kotiček za učenje, opravljanje domače naloge, prebiranje knjig in revij.

V knjižnici je prepovedana uporaba mobilnih telefonov, vpitje in tekanje.

V knjižnici velja spoštljiv odnos do drugih obiskovalcev knjižnice.

Scroll to Top
Skip to content