Pomembni datumi

 

1. Objava Razpisa za vpis v SŠ in dijaške domove 16. 1. 2023
2. Seznanitev učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ do 15. 2. 2023
3. Informativni dnevi v SŠ in dijaških domovih 17. 2. 2023

in 18. 2. 2023

4. Prijava  za opravljanja preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) 2. 3. 2023
5. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)- izvedba je v teh dneh možna tudi na daljavo, odvisno od odločitve šole med 10. in

20. 3. 2023

6. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gim. (š) 27. 3. 2023
7. Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2023/2024 3. 4. 2023
8. Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ (spletna stran MIZŠ) 7. 4. 2023

do 16. ure

9. Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ – prenos prijave je možno izvesti osebno ali na daljavo 24. 4. 2023

do 14. ure

10. Obveščanje OŠ o omejitvah vpisa in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) 24. 5. 2023
11. Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa 29. 5. 2023
12. Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov OŠ 15. 6. 2023
13. Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol) – možna izvedba tudi na daljavo med 16. in 21. 6. 2023

do 14. ure

14. Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv 21. 6. 2023

do 15. ure

15. Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka 23. 6. 2023

do 15. ure

16. Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka  29. 6. 2023

do 15. ure

17. Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka – možna izvedba tudi na daljavo 30. 6. 2023

do 14. ure

18. Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 31. 8. 2023
Scroll to Top
Skip to content