STATUS ŠPORTNIKA/UMETNIKA

Vloga status športnika

Vloga status mladega umetnika

Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike

PREJEMANJE POLOŽNIC

Soglasje za prejemanje e-računa

Soglasje za združevanje položnic

Soglasje za direktno obremenitev – trajnik