Vpis v 1. razred

V 1. razred osnovne šole se vpisujejo otroci, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo pričeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo obvezno.

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka v mesecu FEBRUARJU.

POTEK VPISA

  1. Starši otroka vpišete v osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva (gravitacijsko območje, ki ga določi Mestna občina Maribor). Iz šole boste prejeli uradno povabilo k vpisu. Otroka morate vpisati v šolo, ki vas uradno vabi k vpisu.
  1. Ne spadate v naše gravitacijsko območje.

V primeru, da želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate otroka vpisati na šolo, od koder ste prejeli vabilo in jim sporočiti, da bi želeli, da otrok obiskuje našo šolo, ob tem morate izpolniti obrazec Vloga o nameri prešolanja na Osnovno šolo Ludvika Pliberška Maribor in ga oddati na naši šoli.

  1. Spadate v naše gravitacijsko območje in bi želeli prepisati otroka na drugo šolo.

Če ste prejeli vabilo na vpis iz naše šole, morate otroka vpisati na našo šolo, in se pozanimati na šoli kamor želite vpisati otroka o možnosti prepisa. Pri nas v času vpisa izpolnite obrazec  Namera o prešolanju otroka na drugo šolo.

 

Informacije:

Maja Mernik (02 421 28 08)

maja.mernik@ludvik.si

Scroll to Top
Skip to content