Nadarjeni so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski, šolski ali srednješolski stopnji pokazali visoke dosežke ali potenciale na različnih področjih:
Nadarjenost je lahko splošna (splošna intelektualna sposobnost) ali specifična (specifična akademska področja, umetnost, ustvarjalnost, vodenje). Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem (divergentno mišljenje, ki se izraža skozi neobičajno odzivanje na običajne naloge), specifično akademskem (talent na določenem predmetnem področju), vodstvenem (prevzemanje vodilnih vlog, pa tudi ostali ga sprejemajo kot vodjo), umetniškem (likovna umetnost, kiparstvo, glasba, ples) ali psihomotoričnem področju (ročne spretnosti ali športne sposobnosti) in, ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.