Otroški šolski parlament

V šolskem letu 2022 / 2023 bo v otroškem parlamentu  tema

DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV.

Mentorica: Anita Babič (anita.babic@ludvik.si)

Člani otroškega parlamenta:

RAZRED PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK
6. A Uma Vreže Kian Kolar

Anej Bombek

6. B Vitjan Ul Maj Lampret
6. C Manca Petek Milena Batistić
7. A Hana Jarh Iva Rauš
7. B Dolores Babič Clara Giullia Massa
7. C Maca Bobnar Timotej Požar
8. A Anže Krajnc Urban Ornik
8. B Jaša Sabolek Milošević Jaša Vidovič
8. C Matic Lešnik Aljaž Koželj Draš
9. A Žak Rebernak Taja Hercog
9. B David  Šivec Pino Rumpf
9. C Nika Pograjc Eva Zala Stergar

 

PREDVIDENI DATUMI

Prvo srečanje s predstavniki: 28. november 2022

Šolski otroški parlament: 9. januar 2023

 

 – nacionalni nivo konec marca, april

– regijski nivo februar

– začetek marca mestni,

– občinski, medobčinski nivo december – januar

– šolski nivo oktober – december

 

Predlogi našega otroškega parlamenta za to šolsko leto leto so:

NA RAVNI ŠOLE, spodbujanje osebnostnih in medosebnostnih spretnosti; spodbujanje motivacije, načrtovanja, reševanja problemov, kritičnega mišljenja, odgovornosti, vztrajnosti in samoevalvacije.

SEPTEMBER:

 – Udeležiti se izobraževanja, ki vsako leto poteka v septembru (mentorica);

 – s temo seznaniti svoje kolege učitelje, razrednike, vodstvo šole;

– povezati se s svetovalno službo, knjižničarji in/ali mentorji Bralne značke na šoli.

OKTOBER

-Spodbuditi razrednike, da se o temi pogovarjajo tudi pri razrednih urah, za pogovore z učenci spodbuditi tudi učitelje nižje stopnje;

– skušati stopiti iz “poučevalskih čevljev” v moderatorske;

 – voditi učence skozi pogovore.

NOVEMBER

– Organizirati šolski parlament in povabiti predstavnike vseh oddelkov (razredov, ki so se s temo seznanili na prvem srečanju); 

-predstavniki povedo, kaj v zvezi s temo so razmišljali in kakšne so njihove ugotovitve;

Na šolski parlament lahko povabite tudi koga od (zunanjih) gostov, ki bo učencem zanimiv in ga bodo lahko spraševali stvari, ki jih zanimajo (izbor gosta je odvisen od teme);

– na šolskem parlamentu bodo učenci sami izmed sebe izbrali svoje predstavnike, ki jih bodo zastopali na parlamentu na višjem nivoju (mestnem, občinskem, medobčinskem nivoju).

 

Na srečanjih šolskega parlamenta se bomo pogovarjali o naslednjih temah: 

  • Ker bi si želeli tudi v prihodnje medšolsko povezovati in sodelovati, vabimo šole, da se nam pridružijo pri raziskovanju nove teme Otroških parlamentov: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH. V okviru MED–SODELOVANJA (medšolskega povezovanja) bi želeli izvesti spletno – snemalni – zoom projekt, ki bi evidentiral dognanja otrok in mladostnikov na svoji spletni strani ali na šolskih spletnih straneh. Sodelovali bi z OŠ Miklavž na Dravskem polju.
  • POGOVOR, KI POMAGA: TOM telefon® je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji, ki ga je leta 1990 ustanovila Zveza prijateljev mladine Slovenije na pobudo Komisije za otrokove pravice.
  • Akcija “TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE”
  • NASLAVLJANJE STISKE IN SAMOMORILNEGA VEDENJA PRI MLADOSTNIKIH V ŠOLSKEM OKOLJU: V otroštvu in mladostništvu prihaja do številnih sprememb na socialnem, čustvenem, telesnem in kognitivnem nivoju, zato je smiselno v tem obdobju posebno pozornost namenjati razvoju dobrega duševnega zdravja. (Intervencije v šolskem okolju, Učitelji kot vratarji sistema)
  • KREPITEV SAMOPODOBE – POT K DUŠEVNEMU ZDRAVJU OTROK IN MLADOSTNIKOV: (10 korakov do boljše samopodobe) Krepitev pozitivne samopodobe je pomemben in učinkovit način preprečevanja duševnih težav otrok in mladostnikov. Šibka samopodoba je dejavnik tveganja za razvoj depresije, anksioznosti, motenj hranjenja, zlorabe opojnih substanc, nasilja ter drugih čustvenih in vedenjskih odklonov pri mladostnikih. Nasprotno pa dobra, zdrava samopodoba deluje kot zaščita pred pojavom različnih duševnih težav in odklonov v prilagajanju.

Človek, ki ima pozitivno samopodobo:

 ➢ se spoštuje, si zaupa in se ceni;

➢ si postavlja cilje in si prizadeva, da bi jih dosegel;

➢ sodeluje z drugimi, jih sprejema in ima prijatelje;

➢ se ne umika pred težavami, ampak jih poskuša reševati;

➢ je pri svojih odločitvah samostojen, ne potrebuje odobravanja drugih;

 ➢ se lažje prilagaja spremembam;

➢ prevzema odgovornost za svoje vedenje;

➢ prepoznava, sprejema, izraža in uravnava svoja čustva ter je večinoma dobro razpoložen.

10 korakov do boljše samopodobe na spletni strani tosemjaz.net, 10 delavnic v priročniku Zorenje skozi To sem jaz

  • DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH Izbor knjig: povezava s knjižnico in Bralno značko

Knjige so razvrstili  po bralnih stopnjah: Knjige so v seznamih razdeljene na običajne stopnje:

  1. stopnja – primerno za učence 1., 2. in 3. razredov OŠ,
  2. stopnja – primerno za učence 4., 5. in 6. razredov OŠ,
  3. stopnja – primerno za učence 7., 8. in 9. razredov OŠ.

POVEZAVE:

ZPM Maribor

TOM telefon

To sem jaz (problem odraščanja)

TOM potuje, otroke obiskuje

DOKUMENTI:

Kaj je Otroški parlament

Delovanje in delo Otroškega parlamenta

POROČILA:

Šolski parlament- poročilo 1

Scroll to Top
Skip to content