Pogosta vprašanja

PARKIRANJE PRED GASILSKIM DOMOM

Prostor pred gasilskim domom je intervencijska pot namenjena izvozu gasilskih vozil v primeru požara ali naravne nesreče. Ker vzgajamo z zgledom, tam ne ustavljamo in ne puščamo avtomobilov. Tudi ob robu vozišča je ustavljanje in odlaganje otrok prepovedno, saj v tem primeru ne morejo varno nadaljevati poti v šolo. Otroke odložimo na šolskem dvorišču, saj je ta pot najvarnejša.

IZGUBLJENE STVARI

Izgubljene stvari se nalagajo na obešalnikih in razstavijo na mesečnih pogovornih urah (prvi četrtek). Če ugotovimo, da gre za stvari večje vrednosti, jih pospravimo. Gospa vera Kožuh in gospe čistilke Vam bodo pomagale pri iskanju izgubljenih stvari.  Vsako leto zberemo vsaj dve veliki vreči (200 l) oblačil.

IZJEMNE ODSOTNOSTI (dopust, počitnice)

V šolskem letu lahko učenec izostane od pouka do 5 dni, ne da bi bilo za to potrebno posebej navesti razloge za odsotnost. Starši morajo razrednika o otrokovi načrtovani odsotnosti od pouka le vnaprej, najkasneje pa 3 dni pred načrtovano odsotnostjo, obvestiti. Krajše izjemne odsotnosti (do 3 dni) lahko dovoli razrednik, daljše odsotnosti od pouka pa ravnatelj oziroma pomočnica ravnatelja.

Priporočamo, da zadnje tri tedne pouka v šolskem letu te možnosti ne izkoriščate (zaradi mirnega zaključevanja ocen in zaključka šolskega leta), prav tako ne neposredno pred ali po počitnicah.

ODHOD OD POUKA

Učenec samovoljno ne sme zapustiti šole. Učenec lahko zapusti šolo (slabo počutje), ko o svoji nameri obvesti razrednika (učitelja oz. drugega strokovnega delavca), ki presodi in dovoli, da se o odsotnosti obvesti starše učenca. Učenec lahko zapusti pouk oz. skupino na organiziranih dnevih dejavnosti le s predhodnim pisnim opravičilom staršev.

Scroll to Top
Skip to content