Naša šola praznuje 150- letnico delovanja. V tem času se je razvijala in oblikovala v močno učno, športno in kulturno središče. Učenci si privzgajajo čut za kulturo in umetnost z raznovrstnimi kulturnimi šolskimi in obšolskimi dejavnostmi, projekti, obiski gledališč, muzejev, kreativnega pisanja, pomembnosti branja, likovnega in foto-video ustvarjanja, pevskega zbora, folklore in plesa … Ker je kultura osrednjega pomena, vanjo povezujemo prav celotno šolo, tako učence, učitelje, kot tudi starše in širšo javnost. Zavedamo se njenega pomena na posameznika in skupnost in si prizadevamo za njeno razvijanje tudi v bodoče.

S pestrimi in raznolikimi kulturnimi dejavnostmi smo podaljšali naziv KULTURNA ŠOLA za obdobje 2021 – 2025.

Priznanje

Koordinatorica: Tanja Gojčič