Razstavišče Ludvik

Vzgajati in ozaveščati otroke na področju kulture, je ena izmed pomembnih nalog osnovnošolskega izobraževanja. Ciljna naravnanost kulturne šole je, da dvigne kvaliteto in obseg kulturnega udejstvovanja skozi različne šolske in obšolske dejavnosti.  

Razstavišče naše šole je ime dobilo po Ludviku Pliberšku. Imenuje se Razstavišče Ludvik in na šoli deluje že od leta 1991. To ni samo prostor, ki služi razstavam, ampak je veliko več kot to. Če smo na šoli želeli doseči, da učitelji, učenci in zunanji obiskovalci ta prostor sprejmejo kot nekaj več in ustvarijo nek pristen odnos do tega razstavišča, je bilo potrebno veliko sodelovanja, vztrajnosti in predvsem kulturno-umetnostnega ozaveščanja.

Skozi leta smo dosegli, da je to prostor, kjer se združujejo na videz nezdružljive dejavnosti. Prostor, kjer se povezujeta znanje in izkušnje. In nenazadnje prostor, kjer se kultura združi s socialnimi veščinami.

Odprtje razstav poteka vsak mesec, in sicer vsak tretji četrtek v mesecu. V razstavišču ne razstavljajo samo učenci naše šole, ampak tudi umetniki, ki delujejo na različnih področjih umetnosti.

Razstave so namenjene širši javnosti. Poleg kulturnega utripa šole, ki ga skušamo na tak način privzgojiti našim učencem in staršem, je za vse nas pomembna tudi povezanost širše okolice s šolo. Zadnja leta  se poslužujemo tudi družabnih omrežij, da s svojim delom in delom zunanjih razstavljavcev, ozaveščamo ljudi, ki si morda želijo kulturnih prireditev, a z njimi niso seznanjeni.

Priprava same razstave je mesečni projekt, v katerem sodeluje vsa šola. V osnovi je to interesna dejavnost, v katero so vključeni učenci po svoji lastni želji. Nekateri izmed njih so redni soustvarjalci razstav, nekateri pa se vključijo izjemoma, odvisno od tematike in potreb razstave. Trudimo se, da organizacijo razstave diferenciramo, med učenci ne delamo razlik, vsak ima svojo zaposlitev in lahko poda svoje ideje, trudimo se, da v delo vključimo tako učence s posebnimi potrebami kot tudi nadarjene učence.

Poleg rednih razstav različnih ustvarjalcev, je razstavišče prizorišče že tradicionalnih dogodkov in razstav. Tako nam vsako leto septembra panoje popestrijo likovna dela naših najmlajših. V decembru je osrednji prostor prizorišče sejma in voščilnic z Ludvika. Februarja smo priča zaključku šolskega Prešernovega natečaja, marca gostimo upokojene sodelavke in sodelavce ter zaključujemo z bralno značko za odrasle. V aprilu pa se nam predstavijo mladi raziskovalci, ko sodelujejo v projektu Mladi za napredek Maribora.

Razstavišče šole je projekt celotne šole, vseh zaposlenih, zato smo ponosni nanj. Vedno znova smo veseli, ko vidimo nasmejane in zadovoljne obraze obiskovalcev.

Razstavni prostor

Galerija Ludvik se nahaja v pritličju šole in je vključena v jedilnico šole. Ob steni se nahajajo panoji, na desni pa je steklena vitrina s pokali šolskih športnih tekmovanj.
Organizatorica razstav: Katja Stajnko

Scroll to Top
Skip to content