Knjižnično-informacijska znanja

Knjižnica je prostor, kjer se učenci spoznavajo z različnimi vrstami gradiv in informacijskih virov. Tako skozi vsa leta šolanja pridobivajo knjižnično- informacijska znanja in jih nadgrajujejo ter s tem pridobivajo spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje.

Mlajši učenci se naučijo v knjižnici orientirati, poiskati želeno knjigo na polici po abecedi, pri izbiranju gradiva uporabiti knjižne kazalke in ločiti med poučno in leposlovno literaturo. V drugem VIO spoznajo, kako nastane knjiga, spoznajo se z različnimi bibliografskimi viri (monografskimi in kontinuiranimi) ter pravilnega navajanja virov in literature. Starejši učenci se naučijo samostojno iskati informacije in jih tudi kritično presojati, uporabljati knjižnični katalog Cobiss in poiskati elektronske knjige oz. vire.

Knjižnično- informacijska znanja se v vsakem razredu izvedejo 4-krat letno v sodelovanju z učitelji različnih predmetnih področij.

Navajanje virov in literature

Navajanje virov in literature podrobneje

Iskanje e-gradiv v Cobissu

Izposoja e-knjig na sBiblosu

Scroll to Top
Skip to content