O knjižnici

Naša šolska knjižnica je vključena v vzajemni bibliografski sistem COBISS.

S klikom na KNJIŽNIČNI KATALOG lahko brskaš po katalogu naše knjižnice.

Knjižnično gradivo je urejeno po načelu prostega pristopa in omogoča samostojno iskanje knjig med knjižnimi policami. V knjižnici je gradivo ločeno za učence in učitelje.

Knjižnica razpolaga z barvito in številčno zbirko leposlovja, ki je razvrščena po starostnih stopnjah:

  • C- cicibani (1. – 3. razred)
  • P- pionirji (4. – 6. razred)
  • M- mladina (7. – 9. razred)
  • L- ljudsko slovstvo

Med njimi najdete knjige za bralno značko, domače branje, knjige za angleško bralno značko in knjige za prostočasno branje.

Na policah knjižnice se vrsti tudi obsežna zbirka strokovnega gradiva, ki je razvrščena po sistemu UDK:

0 Splošno (enciklopedije, priročniki, slovarji, leksikoni)
1 Filozofija. Psihologija. Etika.
2 Verstvo. Teologija.
3 Družbene vede.
4
5 Matematika. Prirodoslovne vede.
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnika.
7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Razvedrilo. Šport.
8 Jeziki. Jezikoslovje. Književnost.
9 Domoznanstvo. Geografija. Zgodovina.

Serijske publikacije in neknjižno gradivo

Od neknjižnega gradiva hranimo za potrebe pouka tudi zvočno gradivo (CD-ji, DVD-ji).

Seveda pa ne manjka niti mladinskih in strokovnih revij.

Knjižničarka Tanja Gojčič

Scroll to Top
Skip to content