Učna problematika

Šola nudi učencem z učnimi težavami različne oblike pomoči.
1.      DOPOLNILNI POUK
Izvajajo ga učitelji predmeta.
2.      IDPP (IZVIRNI DELOVNI PROJEKT POMOČI)
Kadar učenec redno obiskuje dopolnilni pouk pa to ni dovolj, da bi učne težave zmanjšali, se organizira učna pomoč, ki ima več stopenj. Izvajajo jo razredniki, učitelji individualne ali skupinske učne pomoči ali svetovalna služba.
POMOČI:
1.      Razrednika ali učitelja posameznega predmeta.
2.      Svetovalne službe.
3.      Individualna ali skupinska pomoč učitelja.
4.      Pomoč zunanjih institucij (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Pedopsihiatrični dispanzer, Center za sluh in govor …).
5.      Začetek postopka usmerjana v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (vlogo podajo starši po vseh izvedenih stopnjah pomoči).
Za vsak IZVIRNI DELOVNI PROJEKT POMOČI (IDPP):
je pomembno, da je na vsaki stopnji pomoči opravljena in zapisana evalvacija učenčevega napredka in učinkovitosti učne pomoči strokovnega delavca ter sodelovanja staršev.
VSAK IDPP IMA TUDI SVOJ KONEC, lahko se zaključi na katerikoli stopnji.
Učenci, ki z omenjeno pomočjo in s sodelovanjem s starši še vedno ne izkazujejo napredka, lahko na zahtevo staršev ali predlog šole pridobijo odločbo o usmeritvi pri Zavodu RS za šolstvo (5. stopnja pomoči).
Scroll to Top
Skip to content