Obvestilo za učence in starše 9. razredov

Spoštovani učenci in starši,

obveščamo vas, da je bila 12. 5. 2020 objavljena nova okrožnica s strani Ministrstva za šolstvo v zvezi s prijavo in vpisom v srednje šole.

Kot veste, se v postopku vpisa kandidatov v srednje šole v primeru omejitve vpisa upošteva Sklep o merilih kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij iz leta 2008. Ta določa, da se pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključnih ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole. Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen, se nato izbira med njimi nato opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Zaradi trenutne situacije (razglasitve pandemije) je bila sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja letos ne bo izvedlo.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek in sicer tako, da se na spodnji meji razvrsti kandidate z istim število točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, izbira med njimi pa se namesto točk, pridobljenih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8., 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik.

Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat pridobi največ 45 točk.

Še nekaj pomembnih datumov za vas:

  • 20. 5. 2020 – javna objava stanja prijav
  • 1. 6 – 6. 6. 2020 – opravljanje preizkusov znanj
  • do 16. 6. 2020 – morebitni prenosi prijav
  • 18. 6. 2020 – morebitne omejitve vpisa
  • 24. 6. 2020 – obveščanje kandidatov o poteku vpisa – pošta

Pedagoginja

Maja Mernik

Scroll to Top
Skip to content