KULTURNI DAN ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA – 13. in 14. april 2022

Spoštovani!

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom šole bomo v sredo, 13. aprila 2022, organizirali kulturni dan za učence od 6. in 7. razreda, v četrtek, 14. aprila 2022, pa za učence 8. in 9. razreda. V SNG Maribor si bomo ogledali  mladinsko gledališko predstavo Elvis Škorc, genialni štor.

Učenci se zberejo v matičnih učilnicah ob 8.20. Dejavnosti za učence 8. in 9. razreda bodo potekale predvidoma do 13.00, za učence 6. in 7. razreda pa do 13.20.

O poteku dejavnosti tega dne so bili učenci obveščeni v ponedeljek pri razredni uri.

Kosilo za učence abonente bo po vrnitvi v šolo.

Cena vstopnice je 7 evrov. Znesek učenci poravnajo razredniku najkasneje na dan predstave. Znesek naročenega avtobusnega prevoza na predstavo in nazaj boste poravnali po položnici.

 

Vodja kulturnega dne                                                                                                                             Ravnateljica

 

Marija Bauman                                                                                                                                     Lidija Todorović

Scroll to Top
Skip to content