Zadnji dan pouka in razdelitev spričeval

Zadnji dan pouka je določen s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/1256/12 – popr.20/1936/19 in 56/22). V skladu s pravilnikom se na zadnji dan pouka 24. 6. 2024 učencem osnovne šole razdelijo spričevala.

Učenci, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, lahko po 14. členu pravilnika spričevala dvignejo osebno ali njihovi starši v času po zaključku pouka 26. 6. 2024, 27. 6. 2024, 28. 6. 2024 in od 16. 8. 2024 do 20. 8. 2024 tekočega šolskega leta.

Prosimo, da pred dvigom spričevala pokličete v šolo na telefon: 02 421 28 02 ali 02 421 28 03 od 8.00 do 12.00. Spričevalo bomo izročili pred vhodom številka 1.

Uradno obvestilo najdete TUKAJ.

Lep pozdrav.

Ravnateljica: Lidija Todorović

Scroll to Top
Skip to content