Štipendije

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij (http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije izvaja različne programe štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini, in podobno. Hkrati pa želi sklad na enem mestu predstaviti tudi druge možnosti, ki so na voljo dijakom in študentom, zato so na teh straneh zbrani tudi razpisi drugih institucij.
(NOVO: 28. 6. 2013, zakon o štipendiranju)  – Preberite nov zakon!
(Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013)
Najpomembnejše za naše učence:
 • Pogoj za pridobitev so izjemni dosežki (24. člen) in ne več dokazilo o odkriti nadarjenosti. Štejejo najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih (zlata, srebrna), …
 • V zaključnem razredu osnovne šole (9. r.) mora učenec doseči povprečno oceno najmanj 4,70.
 • Javni sklad za razvoj kadrov je objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2014/2015.
Namen javnega poziva je:
 • zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji na enem mestu z namenom informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanjain s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela,
 • ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti.
POZOR:
 • V primeru, da po obvezni praksi v prvem letu delodajalec ali štipendist želita prekiniti štipendiranje, jima ni potrebno vrniti prejetih sredstev, če se je delodajalec prijavil na javni razpis sklada za sofinanciranje neposrednih kadrovskih štipendij; to omogoča, da se štipendist in delodajalec v prvem letu medsebojno spoznata in se tako odločita za skupno dolgoročno pot ali jo prekineta.
 • Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje,  zaradi nezanimanja pa velikokrat ostajajo nepodeljene. V letu 2012 je povprečna kadrovska štipendija znašala 292,57 evrov mesečno, kar je 60% več kot znaša povprečna državna (182,21 evrov) in enkrat več kot znaša povprečna Zoisova štipendija (141,12 evrov).
 • Učenci lahko z različnimi kriteriji iščejo razpoložljive štipendije v skupnem zbiru na skladovih straneh www.sklad-kadri.si/izmenjevalnica, morajo pa delodajalce kontaktirati sami in se z njimi dogovoriti o vseh podrobnostih glede pošiljanja prošnje ter pogojih štipendiranja.
 • Dodatne informacije v povezavi z javnim pozivom ter novim zakonom o štipendiranju so na voljo na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije na kadrovske[@]sklad-kadri.si oziroma na telefonski številki 01 434 10 80 vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro;
 • Sklad bo o spremembah in novostih v zvezi z novo zakonodajo obveščal tudi preko spletne strani www.sklad-kadri.si, svetujemo vam tudi prijavo na e-novice sklada, saj boste tako največ enkrat tedensko po e-pošti prejemali novice z informacijami o razpisih in drugih aktivnostih in področjih.
_______________________________________________________________________
Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:
 • so državljani Republike Slovenije,
 • izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
 • štipendije se podeljujejo za študij zgolj na 1. in 2. bolonjski stopnji
 • za štipendije lahko v imenu mladoletnih dijakov zaprosijo njihovi starši
 • štipendist ne sme biti v delovnem razmerju ali imeti status brezposelne osebe.
Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.
___________________________________________________________________________
Štipendije za športnike(Olimpijski komite Slovenije)
Predstavitev športnih štipendij
Projekt štipendiranja je namenjen predvsem mladim perspektivnim športnikom, ki dosegajo izjemne vrhunske športne rezultate že v mladinskih kategorijah. S sredstvi, ki jih športniki prejmejo z naslova športnih štipendij, skušamo športnikom vsaj delno pomagati na njihovi športni poti. Doseganje vrhunskih športnih rezultatov, tudi že v mladinskih kategorijah predstavlja za športnika veliko finančno breme.
Štipendijo lahko pridobi vsakdo, ki zadosti razpisnim merilom, objavljenim vsako leto konec avgusta, začetek septembra. Starostna struktura potrjuje, da gre predvsem za mlade športnike, stare od 17 do 20 let na pragu športne kariere.
Scroll to Top
Skip to content