Šolsko novinarstvo

LEDINICA

Šolsko novinarstvo na razredni stopnji – interesna dejavnost

V novem šolskem letu bo potekala interesna dejavnost šolsko novinarstvo za učence tretjih, četrtih in petih, razredov. Dejavnost obsega raziskovalno kabinetno delo kot tudi terensko delo, zato je namenjena vsem zvedavim učencem, pa tudi tistim, ki radi ustvarjajo.

Splošni cilji: Učenci:

  • se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine,
  • utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika (zbornega in pogovornega),
  • se zavedajo različnih okoliščin rabe jezika,
  • razvijajo zmožnosti za vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje),
  • razvijajo sposobnost izražanja v praktično sporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku.

Kaj se bo dogajalo pri pouku šolskega novinarstva?

Skupaj z učenci bomo:

  • pregledovali revije, časopise, spletne portale;
  • iskali zanimivosti ter pisali/snemali različne novinarske prispevke (novice, poročila, intervjuje, reportaže …) s terena;
  • raziskovali zvrsti jezika (sleng, naše narečje, časopisni, radijski in televizijski jezik);
  • obiskali starejše učence novinarje naše šole;
  • pripravljali, urejali in izdelovali slikovni in drugi material.

Učenci bodo lahko sodelovali pri izbiri tem. Pri svojem delu bodo uporabljali različne tehnične pripomočke, kot sta računalnik, fotoaparat in še kaj, nikakor pa ne bomo pozabili na stari dobri svinčnik in zvezek.

Mentorica: Martina Vidovič

Scroll to Top
Skip to content