Šolski otroški parlament

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT

  1. 1. 2023 smo se delegati šolskega parlamenta zbrali na zasedanju šolskega parlamenta za leto 2022/2023.

Zbrali smo se zjutraj v šolski knjižnici. Na začetku je mentorica Anita Babič razdelila delegate v 4 skupine tako, da so za omizjem bili prisotni učenci od 6. do 9. razreda.

Pozdravila nas je tudi ga. ravnateljica Lidija Todorović in nam zažela uspešno delo. Poudarila je, da je lepo, da smo pripravljeni prispevati svoj čas še za kaj več, saj je letošnja tema zelo aktualna in je prav, da se o njej veliko govori.

Tema letošnjega otroškega parlamenta  je  DUŠEVNO ZDRAVJE MLADOSTNIKOV. Obravnavano temo smo razdelili na štiri podteme, da je razprava lažje potekala.

Mentorica nam je predstavila način dela ter časovnico, da smo vsi vedeli, kaj moramo narediti.

Vsaka skupina je dobila svojo podtemo, o kateri smo se znotraj skupine pogovarjali, izrazili svoje razmišljanje in mnenja med seboj primerjali ter jih usklajevali. Svoje razmišljanje smo zapisovali na plakat. Na vsakih 15 minut smo se zamenjali z drugimi skupinami ter tako zamenjali podtemo. Hkrati pa se je vedno več mnenj odražalo na plakatu vsake podteme.

Nato je vsaka skupina naredila povzetek ene podteme na podlagi zapisov vseh skupin in ga nato predstavili še ostalim. Nato je sledila razprava.

Prišli smo do zanimivih zaključkov o tem, kaj sploh je duševno zdravje, kako ga krepiti, kaj storiti, da bi bila naša samopodoba boljša in da negativni vpliv  naših sovrstnikov zelo vpliva na naše duševno zdravje.  Dotaknili smo se tudi že kakšnih predlogov, rešitev, o katerih pa bomo govorili na prihodnjem Šolskem otroškem parlamentu v naslednjem šolskem letu.

Na koncu smo izvolili delegata, ki nas bosta zastopala na Regijskem otroškem parlamentu, to sta  Nika Pograjc iz 9. c in Anže Krajnc iz 8. a razreda.

Izbrali smo tudi dva novinarja, Evo Zalo Stergar in Davida Šivca.

Dogovorili smo se tudi, da se letošnje leto srečamo še enkrat, in sicer zato, da nam delegata poročata o regijskem parlamentu.

Eva Zala Stergar, 9. c

David Šivec, 9. b

Scroll to Top
Skip to content