Šolski otroški parlament: šolstvo in šolski sistemi

12. marca smo se zbrali predstavniki razredov od prvega do devetega razreda in učenci, ki sodelujejo v uredništvu Ludvik poroča.

Delali smo v skupinah in razmišljali o šolskem delu, medsebojnih odnosih, komunikaciji, sodelovanju, šolski klimi, o učenju nasploh, njegovi vrednosti …

Vključili smo izkušnje učencev s projekta Erasmus+. Primerjali smo šolsko okolje, karierno orientacijo, zdrav življenjski slog, način življenja, dela in učenja, z državami, kjer smo bili gostje, razmišljali smo, kakšen je »sanjski« sošolec, učitelj, šola …

Učenci čestitam vam za ideje, argumente, iskrice in aktivno delo.

Mentorica: Maja Mernik

Scroll to Top
Skip to content