RAZPIS ZA VPIS OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 V OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR

 1. Vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2020/2021 bo na območju Mestne občine Maribor v vseh osnovnih šolah potekal v naslednjih terminih:

 • v torek, 11. februarja 2020, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v sredo, 12. februarja 2020, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure ter
 • v četrtek, 13. februarja 2020, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

V prvi razred devetletne osnovne šole morajo starši oziroma skrbniki otrok (v nadaljevanju: starši) vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu 2020 dopolnili starost šest let (rojeni v letu 2014). Starše, ki živijo na območju šolskega okoliša (gravitacijskega območja), bodo posamezne osnovne šole povabile k vpisu tudi s pisnim vabilom. Starše prosimo, da imajo pri vpisu s seboj osebni identifikacijski dokument. Če starši otroka, rojenega v letu 2014, vabila ne bodo prejeli, naj se oglasijo v najbližji osnovni šoli, kjer bodo prejeli potrebne informacije.

 1. Vpis otrok bo v osnovnih šolah:
 • Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor, Celjska ulica 11, Maribor,
 • Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13, Maribor,
 • Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor, Ulica borcev za severno mejo 16, Maribor,
 • Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Prešernova ulica 19, Maribor,
 • Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, Maribor,
 • Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Maribor, Kersnikova ulica 10, Maribor,
 • Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva ulica 2, Maribor,
 • Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Iztokova ulica 6, Maribor,
 • Osnovna šola Kamnica, Vrbanska cesta 93, Kamnica,
 • Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, Lackova ulica 4, Maribor,
 • Osnovna šola Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 15, Maribor,
 • Osnovna šola Malečnik, Malečnik 61, Malečnik,
 • Osnovna šola Martina Konšaka Maribor, Prekmurska cesta 67, Maribor,
 • Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10, Maribor,
 • Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, Limbuš,
 • Osnovna šola Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, Maribor,
 • Osnovna šola Leona Štuklja Maribor, Klinetova ulica 18, Maribor,
 • Osnovna šola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor,
 • Osnovna šota Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska cesta 67, Maribor.

Osnovne šole, v katerih sestavi delujejo tudi podružnične šole, bodo vpis vanje izvajale na matični šoli.

 1. Vse informacije v zvezi z razpisom za vpis otrok v prvi razred osnovne šole v šolskem letu 2020/2021
  v osnovnih šolah na območju Mestne občine Maribor so dosegljive na spletni strani http://www.maribor.si in na spletnih straneh posameznih osnovnih šol v Mestni občini Maribor.

 

Scroll to Top
Skip to content