VPIS NOVINCEV IN INFORMACIJE O VPISU

Spoštovani starši, zakoniti zastopniki IN BODOČI LUDVIKI!

Da bi spoznali utrip življenja na naši šoli, vas vabimo k ogledu predstavitvenega filma, ki je pripravljen na naši spletni strani.

Tukaj je:  Predstavitveni film

  1. 2., 16. 2. in 17. 2. 2022 bo potekal vpis v 1. razred za otroke, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo 6 let (otroci, rojeni leta 2016).

Osnovne šole s strani Mestne občine Maribor prejmemo podatke otrok, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno bivališče v gravitacijskem območju šole.

Na dom boste prejeli pisno vabilo k vpisu (naslovnik je otrok).

Zaradi aktualnih epidemioloških ukrepov boste k vpisu vabljeni po časovnem razporedu.

Pri izvedbi vpisa je šola dolžna upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja COVID-19. pri tem je v skladu z veljavnimi predpisi dolžna upoštevati ukrepe (okrožnica ministrstva, 25. 1. 2022) preveriti njihovo izpolnjevanje:

-izpolnjevanje pogoja PCT,

-uporaba zaščitnih mask,

-razkuževanje rok,

-varnostna razdalja.

 

POSTOPEK VPISA:

  1. Postopek vpisa poteka tako, da otroka vpišete na matični osnovni šoli(glede na gravitacijsko območje šole). V tem primeru je to naša šola. Šolski okoliš določi ustanoviteljica.
  2. V primeru, da se zanimate, da bi otrok obiskoval Osnovno šolo Ludvika Pliberška Maribor, vi pa živite v drugem okolju, prosimo, da vašo namero (vlogo za prešolanje) naslovite na našo šolo (informacije, obrazec) prejmete pri svetovalni službi, Maja Mernik tel. številka 42 12 808. Vpisni list pa podpišete na šoli, od katere boste prejeli vabilo (matična šola, na katero glede na stalno ali začasno bivališče spadate).
  3. V primeru, da spadate v naš šolski okoliš, želite pa prešolanje otroka na drugo šolo, urejate vpis na naši šoli v času, ko boste vabljeni k vpisu. Na šolo, kamor želite, pa naslovite vlogo za prepis.
  4. Ob izraženi nameri zakonitih zastopnikov o odložitvi šolanja otroka za eno leto, se v času vpisa prav tako izpelje vpisni postopek. V tem primeru je ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo obvezno (otrok se udeleži psihološkega pregleda za ugotavljanje zrelosti za vstop v šolo) ali se odda ustrezna dokumentacija.

Pri vpisnih postopkih (prešolanje, vloga, odložitev šolanja …) je potrebno strinjanje obeh zakonitih zastopnikov.

  1. V obdobju od marca do junija vas bo Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (šolski zdravnik zadolžen za našo šolo) povabil na preventivni zdravstveni pregled šolskega novinca pred vstopom v šolo.

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI, BODOČI LUDVIKI!

 Pripravila: Maja Mernik

Scroll to Top
Skip to content