Ocena ogroženosti otrok na šolski poti in dopolnitev ocene ogroženosti otrok na šolski poti v šolskem letu 2021/2022

Obveščamo vas, da je Mestna občina Maribor, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, poslala oceno o ogroženosti otrok na šolski poti in dopolnitev ocene ogroženosti otrok na šolski poti v šolskem letu 2021/2021. Ocena ogroženosti otrok na šolski poti in dopolnitev sta objavljena na spletni strani šole.

Učenci, ki v šolo prihajajo iz relacij opredeljenih v oceni in dopolnitvi ocene, so upravičeni do proste šolske vozovnice.

Učenci, ki že imajo proste šolske vozovnice in prihajajo iz opredeljenih relacij v oceni in dopolnitvi ocene, lahko vozovnice uporabljajo od začetka pouka in do 30. 6. 2022.

Če so učenci vozovnico izgubili, na elektronski naslov tajnistvo@ludvik.si sporočite ime in priimek učenca, naslov in razred, v zadevo zapišite »izgubljena šolska vozovnica«.

Dvojnik vozovnice bodo učenci lahko dvignili na blagajni Javnega podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, Maribor.

Če otrok prihaja v šolo z mestnim avtobusom iz navedenih relacij in še nima šolske vozovnice, lahko dobi prosto vozovnico. Na elektronski naslov tajnistvo@ludvik.si pošljite vlogo za pridobitev vozovnice, v kateri navedite ime in priimek otroka, naslov in razred, v zadevo zapišite »nova šolska vozovnica«. Novo vozovnico bo učenec dobil v šoli.

OCENA OGROŽENOSTI OTROK NA ŠOLSKI POTI – pojasnilo

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo bdel nad spremembami na cestni infrastrukturi in spremljal prometno ureditev v območju šolskega okoliša. V primeru sprememb in izboljšanju pogojev za varen prihod otrok v/iz šole, bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dopolnil oceno ogroženosti otrok na šolski poti. V praksi to pomeni, da nekateri otroci morda ne bodo upravičeni do povračila stroškov prevoza v/iz šole skozi celo šolsko leto.

Za učence 1. razredov

Če boste spremljali otroka v šolo z mestnim avtobusom, lahko otrok dobi prosto vozovnico. Prosimo, pošljite na elektronski naslov tajnistvo@ludvik.si podatke otroka (ime, priimek, naslov). Šola bo uredila izdelavo vozovnice.

Lepo pozdravljeni.

Ocena nevarnih relacij OŠ Ludvika Pliberška  2021/2022

Dopolnitev ocene nevarnih relacij OŠ Ludvika Pliberška 2021/2022

      Ravnateljica:

Lidija Todorović

Scroll to Top
Skip to content