Obvestilo o odprtju Streliške ceste za promet in zaprtje severnega kraka semaforiziranega križišča

Spoštovani starši, objavljamo dopis, ki smo ga prejeli iz Mestne občine Maribor.

Spoštovani!

Od srede 22.1.2020 dalje bo cestni odsek Streliške ceste med Ulico pohorskega odreda do Kardeljeve ceste, predan v uporabo prometu, vendar bodo na odseku še veljale določene omejitve za varno odvijanje prometa do zaključka vseh del.

Od dne 22.1.2020, bo ponovno vzpostavljena vožnja avtobusov na liniji št.6, kot je prvotna trasa. 

Ker pa se s tem dnem zaradi izvedbe del prečkanja komunalnih vodov v sklopu projekta, zapira severni krak semaforiziranega križišča na Ulici Pohorskega odreda, bodo avtobusi na linijah 18 in 4, vozili po spremenjenih trasah. Obvoz bo potekal za čas zapore po Boršnikovi ulici.

Pri gasilskem domu bo vzpostavljena začasno avtobusno postajališče za smer proti Pekram, postajališče pri bencinskem servisu MOL, ostaja v funkciji.

Dostop učencev v Osnovno šolo z javnim prevozom bo potekal nemoteno, prav tako dostop staršev do parkirišča pri osnovni šoli iz Ulice Pohorskega odreda. 

Lep pozdrav!

Aleš Klinc

Mestna občina Maribor

Urad za komunalo, promet in prostor

Hvala za razumevanje v času del in lep pozdrav.

Ravnateljica: Lidija Todorović

Scroll to Top
Skip to content