Obvestilo devetošolcem – elektronski prenos prijave

INFORMACIJA GLEDE ELEKTRONSKEGA PRENOSA PRIJAV KANDIDATOV V POSTOPKU VPISA V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

(Okrožnica Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, dne 23. 3. 2021)

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Devetošolci, ki  v naslednje šolsko leto 2021/2022 nadaljujejo izobraževanje v srednji šoli, lahko do 22. aprila 2021 (najkasneje do 14.00 ure) svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov morda prenesejo v drug izobraževalni program ali na drugo srednjo šolo.

Izjava za prenos prijave

Postopek PRENOSA PRIJAV bo potekal elektronsko. V primeru, da bi se za to odločili, to storite tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer ste oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujete skenirano/fotografirano IZJAVO O PRENOSU PRIJAVNICE, podpisano s strani kandidata in staršev, v kateri pisno prosite, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na program, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Skrbno spremljajte informacije, ki jih bodo v zvezi z izvedbo prijavno – vpisnega postopka vse srednje šole objavljale na svojih spletnih straneh.

 

Maja Mernik

POMEMBNI DATUMI od prijave do vpisa v srednjo šolo

Aktivnosti: Roki:  
Razpis za vpis v srednje šole ( objavljen na spletnih straneh) do 22. 1. 2021
Informativni dan na vseh srednjih šolah 12. 2. in 13 2. 2021
Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti in spretnosti in posredovanje športnih dosežkov (samo nekatere šole- posebne prijave) do 4. 3. 2021
Opravljanje preizkusov posebnih sposobnosti (samo nekatere šole, npr.: oblikovna, fotografija, zobotehnik, umetniške gimnazije, športne gimnazije,  ekonomska gimnazija š) od 11. 3. do 20. 3. 2021 (do 26. 3. 2021 dobijo potrdila)
Prijavljanje za vpis učencev na izbrane šole za šol. leto 2021/22 do 2. 4. 2021
Javna objava številčnega stanja prijav na srednjih šolah (spletne strani SŠ) 8. 4. 2021 do 16.ure
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ do 22. 4. 2021, do 14.00 ure (elektronski prenos)
Objava omejitve vpisa na šoli in na Spletni strani MIZŠ 21. 5. 2021
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa (s strani srednjih šol) do 27. 5. 2021
 VPIS (prinašanje dokumentov) v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka: med 16. 6.  in 21. 6. 2021 (do 14. ure)
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih ter objava spodnjih mej izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) 21. 6. 2021  (do 16. ure)
Obveščanje učencev, ki niso bili uspešni – prijava za 2. krog izbirnega postopka do 24. 6. 2021 (do 15. ure)
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka in  vpis uspešnih učencev v 2. krogu 29. 6. 2021 do 9.ure vpis do 30. 6. 2021 do 14. ure
Objava prostih mest (spletna stran MIZŠ) 1. 7. 2021 do 15. ure
Vpis učencev na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta do 31. 8. 2021

 

Scroll to Top
Skip to content