Neobvezni izbirni predmet umetnost – kino od doma

Učenci so pri NUM v času dela na daljavo najprej izdelali domačo kinodvorano.
Nato so posneli kratko animacijo na to temo.
Njihove posnetke si lahko ogledate na: https://animacijeucencev.blogspot.com/

Želimo vam prijetno gledanje.

Mentorica: Violeta Škrabl

Scroll to Top
Skip to content