RAZREDI: od 4. do 9.

OPIS: Vesela šola je izobraževalna rubrika, ki izhaja vsak mesec kot priloga revije Pil (za učence od 4. do 9. razreda) z izbrano temo s področja kulture, naravoslovja, športa, sodobnega življenja itn.

Teme so izbrane tako, da šolsko snov poglabljajo, hkrati pa jo nadgrajujejo, širijo in bogatijo. Izbrano temo spremljajo naloge, uganke, preizkusi znanja, raziskovalne naloge … Pravilno rešeni kvizi znanja lahko veselošolcem z malo sreče prinesejo lepe nagrade.

Spletna oblika Vesele šole je vsebinsko podobna tiskani, a uporablja vse prednosti spleta – je interaktivna in vključuje avdiovizualna gradiva. Nekaj veselošolcev, ki uspejo rešiti vse spletne naloge, revija Pil z

žrebom tudi nagradi.

Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko ter državno tekmovanje. Učenci lahko dosežejo bronasto, srebrno ali zlato priznanje. Tekmovanje je dostopno vsem prijavljenim učencem; udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. Na tekmovanje se lahko pripravljate v družbi svojih sošolcev in mentorice pri urah interesne dejavnosti, lahko pa se pripravljate sami doma.

Zmagovalci državnega tekmovanja postanejo državni prvaki Vesele šole in prejmejo zlato priznanje.

Mentorica: Blanka Slapnik