Šola razmišljanja 

ŠOLSKO LETO:  2018/2019

RAZREDI: od 7. do 9.

OPIS: Med strokovnjaki, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, vedno bolj prevladuje mnenje, da je razmišljanje spretnost, ki bi jo lahko izboljšali, če bi ji posvetili pozornost in vadili nekatere osnovne veščine. Če želimo dobro izkoristiti intelektualne potenciale, moramo obvladati različne spretnosti razmišljanja. Glavni cilj je spodbujati in razvijati ustvarjalno mišljenje, za kar obstaja veliko tehnik. Ena izmed teh je tudi CoRT (kratica za Cognitive Research Trust  – Sklad za raziskave o razmišljanju).

ID bo potekala v obliki delavnic, ki bodo namenjene dvema sklopoma. Prvi sklop  ur je namenjen urjenju učinkovitega usmerjanja pozornosti (CoRT 1), drugi sklop vaj pa se nanaša na spodbujanje kreativnega razmišljanja (CoRT 4).

Več:

Mentor:  Nejc Barovič

 

Scroll to Top
Skip to content