Razstavišče Ludvik

DEJAVNOST:

 • mesečne razstave zunanjih avtorjev,
 • predstavitve raziskovalnih nalog in inovativnih predlogov,
 • Turizmu pomaga lastna glava,
 • predstavitve literarnih in likovnih del šolskega Prešernovega natečaja,
 • božično-novoletne voščilnice, ki jih izdelajo učenci,
 • »sejem znanja in ustvarjalnosti«,
 • sklepna prireditev bralne značke za odrasle ter Ludvikove angleške bralne značke za učence.

(podroben načrt: glej šolsko spletno stran – načrt razstav za tekoče šolsko leto)

OTVORITEV:

 • program učencev ( petje, deklamiranje, dramatiziranje, igranje …),
 • pogostitev z družabnim delom.

SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI PRED OTVORITVIJO:

 • načrtovanje razstave z avtorjem,
 • oblikovanje vabil,
 • postavitev razstave,
 • priprava prostora za otvoritev in družabni del.

CILJ DELOVANJA RAZSTAVIŠČA:

 • kulturno ozaveščanje učencev,
 • nastopanje učencev in vodenje prireditev,
 • skrb za materni jezik in lepo govorjeno besedo,
 • povezovanje med šolo in krajem,
 • vključevanje nadarjenih učencev,
 • medpredmetno povezovanje.

 

Mentorica razstavišča: Katja Stajnko

Scroll to Top
Skip to content