·         namenjeno učencem 8. in 9. razreda, ki bodo izdelovali raziskovalno nalogo
Cilji:
·         predstavljena bodo navodila za  samostojno raziskovalno delo,
·         spremljanje nastajajočega dela,
·         priprava na predstavitev raziskovalnega dela.
Termin: petek, 12.50 – 13.30
                                                                                                                              Brigita Godec Kopčič