Pozdravljeni princeske, vitezi, škratki, vile, miške, medvedi in vsi, ki uživate v pravljicah.

Pravljica je kakor čarobno ogledalo, ki odslikava naš notranji svet in nakazuje korake, ki so nepogrešljivi za naš razvoj.  Pravljica je most med otrokom in odraslim, most med svetom realnosti, v katerem živimo odrasli in svetom domišljije, v katerem živi otrok. Ob pravljicah si otrok razvija bogatejši besedni zaklad. Pravljice omogočajo, da se vsak sam nauči soočati in spopadati s problemi, razvijajo otrokovo domišljijo, mu razlagajo zanj prezahtevne stvari (duhovi, strah), ga spodbujajo k igri in sprostitvi (risanje, izrezovanje, gibanje). Otrok si ob poslušanju pravljic ustvarja domišljijske slike, ki mu dajo možnost »treniranja« možganov, grajenja občutka realnosti, logičnega mišljenja in ustvarjalnosti.

Ta interesna dejavnost, je namenjena vsem, ki zraven tega, da radi poslušate pravljice tudi radi ustvarjate.

Vsak teden si bomo zabeležili katero pravljico smo poslušali ter izdelali nekaj povezanega s pravljico.

Dobrodošli v čarobni svet pravljic.

Mentorica: Minka Godec