Ludvik poroča

Razred: 7., 8. in 9. razred

Ludvik poroča je časopis Ludvikov. Izhaja enkrat mesečno. Oblikujemo ga vsi mi, Ludviki. Učenci pri tej interesni dejavnosti spremljajo dogajanje na šoli in izven nje. Pripravljajo prispevke, rišejo, pišejo, fotografirajo … Učenci, ki sodelujejo pri tej dejavnosti, so člani uredništva Ludvik poroča. Spremljali pa bomo tudi delo drugih medijev in se tudi od njih kaj naučili. Razdelijo se dela in naloge glede na interese učencev in njihovo prisotnost na dogajanjih, o katerih se poroča.

Dogovorimo se o posebnostih glede posameznih prispevkov. Učenci dobijo navodila za pridobivanje informacij o določenem prispevku. Dogovorimo se za roke, ko je potrebno mentorici oddati prispevke. Za nadaljnje sestanke se dogovarjamo sproti, glede na obseg dela, ki ga spremljamo v zvezi z LDN šole.

Mentorica: Mateja Arko

poroča

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content