Igrarije

ŠOLSKO LETO:  2017/2018

RAZRED: 1., 2.

OPIS: V igrariji se bomo igrali socialne igre, s pomočjo katerih vplivamo na razvoj otrokovih socialnih spretnosti, na otrokovo pozitivno predstavo o sebi, omogočimo mu samovrednotenje in samozaupanje. Skupaj se bomo pogovarjali, kako smo doživljali igro, kako smo sprejeli ostale člane skupine, kako smo se počutili. Razvijali bomo dobre medsebojne odnose, predvsem pa se sprostili in zabavali. Srečevali se bomo enkrat tedensko.

Scroll to Top
Skip to content