English Club Erasmus+

Pri interesni dejavnosti bomo nadaljevali z mednarodnim projektom, pri katerem sodelujemo s šestimi Evropskimi državami. Partnerske šole prihajamo iz Slovenije, Portugalske, Nizozemske, Grčije, Bolgarije in Poljske, nosilka projekta pa je šola iz Francije. V skupini bodo učenci 8. in 9. razredov, ki so sodelovali že lani. Sodelovanje skupine na šoli bo potekalo medpredmetno in medgeneracijsko. Naslov projekta je Mi smo naša prihodnost! Kako opremiti naše učence na poti k odraslosti in državljanstvu – primerjalna študija avtonomije, kurikuluma in načinov komunikacije.

V prvem delu projekta smo izvedli primerjalno študijo šolskih sistemov, primerjali smo delo učiteljev in učne navade učencev. Lotili smo se tudi iskanja prednosti in slabosti uporabe IKT tehnologije in družbenih omrežij v šoli in doma ter izmenjali kar nekaj dobrih praks.  Izvedli smo eno vzporedno mobilnost učencev, ki je potekala istočasno v Franciji in Grčiji ter mobilnost učencev na Portugalskem. Učenci so pridobili mnoge, za življenje pomembne spretnosti, spoznali so zgodovino in kulturo tujih držav ter poglobili svoje znanje angleškega jezika.

Interesna dejavnost ponuja dinamično, ustvarjalno in spodbudno učno okolje, v katerem se učenci učijo drug od drugega in pridobivajo na samozavesti in pozitivni samopodobi.

V šolskem letu 2017 / 18, se bomo lotili karierne orientacije in športa. Izvedli bomo tudi dve vzporedni mobilnosti in sicer prvo v Sloveniji in Bolgariji ter drugo na Nizozemskem in Poljskem.

Mentorica: Nataša Luković

Scroll to Top
Skip to content