English Club Erasmus+

RAZREDA: 7. in 8. Logo             Logo

OPIS: 

Pri interesni dejavnosti English Club Erasmus+, se bomo kot nosilci projekta lotili mednarodnega projekta s tremi Evropskimi državami. Partnerske šole prihajajo iz Nizozemske, Nemčije in Španije. V skupini bodo učenci 7. in 8. razredov, projekt pa bo trajal dve leti. Sodelovanje skupine na šoli bo potekalo medpredmetno in medgeneracijsko. Naslov projekta je ČUDEŽNE RUTICE – čuječnost , spoštovanje, osebni odnos, državljanstvo, jeziki, družbene spretnosti, umetnost in vrednote v izobraževanju učencev 21. stoletja ” (MIRACLE SCARVES – MIndfulness, Respect, Attitude, Citizenship, LanguagEs, Social Competence, ARts and Values in the Education of Students in the 21st Century). Tema projekta je spoznavanje razlogov in dejavnikov, ki vplivajo na vse bolj razširjeno apatičnost, nezainteresiranost, raztresenost, anksioznost in občutke tesnobe pri najstnikih.

Namen projekta je oblikovati pozitivno in spodbudno učno okolje, dovzetno za težave, s katerimi se v današnjem, hitro spreminjajočem svetu najstniki pogosto počutijo izgubljene. Ukvarjali se bomo s temami in aktivnostmi, pri katerih bodo učenci pridobili mnoge, za življenje pomembne spretnosti, kot so spodbujanje lastne vrednosti, vrednot, pridobivanje socialnih kompetenc in ustvarjanje pristnih medosebnih odnosov. Poleg tega bodo spoznali zgodovino in kulturo tujih držav ter poglobili svoje znanje angleškega jezika.

Interesna dejavnost ponuja dinamično, ustvarjalno in spodbudno učno okolje, v katerem se učenci učijo drug od drugega in pridobivajo na samozavesti in pozitivni samopodobi. Vse aktivnosti bodo prilagojene razmeram v vseh štirih državah, po priporočilih nacionalne agencije CMEPIUS in NIJZ.

Mentorica: Nataša Luković

Scroll to Top
Skip to content