28. nacionalni otroški parlament

9. aprila 2018 je v Državnem zboru RS potekalo zasedanje 28. nacionalnega otroškega parlamenta z osrednjo temo Šolstvo in šolski sistem. Med mladimi parlamentarci iz vse Slovenije je bil med dvanajstimi predstavniki iz Maribora tudi naš učenec Samo Baltić, 9. a (izbran na regionalnem otroškem parlamentu).

Mladi parlamentarci iz vse Slovenije so znotraj te teme razpravljali o 4 podtemah: odnosi v šoli, učne vsebine, metode in načini poučevanja/učenja ter šola za življenje. Po delu v skupinah je sledila skupno poročanje.

In ker si želijo, da bi bila šola v prihodnje še boljša, bo tudi prihodnje leto tema otroškega parlamenta Šola in šolski sitem. Tako bomo lahko tudi v prihodnjem letu razširjali svoja znanja, videnja, predloge.

Samo, čestitamo ti za tvoj nastop!

Mentorica: Maja Mernik

Scroll to Top
Skip to content