1. šolski dan

Dragi Ludviki,

šolske počitnice se končujejo in čas je, da se ponovno srečamo. Upamo, da ste med počitnicami uživali in si nabrali novih moči za prihajajoče šolsko leto. Tudi letos nas bodo spremljale številne omejitve in priporočila v zvezi s premagovanjem in obvladovanjem okužb s COVID 19. Vsi skupaj se bomo potrudili, da bo šolsko leto teklo v šoli in da bomo s skrbjo za svoje zdravje skrbeli tudi za druge. Pri vstopanju v šolo naj se učenci razporedijo po navodilih dežurnih učiteljev. Obvestilo glede pogojev ob vstopu v šolo za obiskovalce je na šolski spletni strani.

Pouk se letos prične v sredo, 1. septembra 2021. Učenci od 2. do 9. razreda bodo z dejavnostmi pričeli ob 8.20.   V šolo pridejo največ 10 minut pred začetkom.  Dejavnosti bodo trajale do 12.30.

Jutranje varstvo za učence 1. razreda bo za prijavljene učence organizirano od četrtka, 2. 9. 2021, dalje. V sredo, 1. 9. 2021, bo organizirano dežurstvo v podaljšanem bivanju za učence, ki to potrebujejo. Napišite razredničarki na listek obvestilo, do kdaj bo otrok v šoli.

Malica in kosilo za prijavljene učence bosta po ustaljenem redu v času načrtovanih dejavnosti.

Obvestilo glede šolskih vozovnic je na šolski spletni strani.

  1. razred

Z učenci 1. razreda se bomo zaradi zagotavljanja varnosti srečali:

1.a ob 9.30 in

1.b ob 10.30

Starše prosimo, da parkirajo na parkirišču in pridejo proti vhodu 3. Sprejem bo trajal največ 40 minut. Prosimo, glejte še vabilo za sprejem prvošolcev.

  1. razred

Učenci 2. razreda prinesejo s seboj copate in šolske torbe, v kateri naj bo samo peresnica, da bodo domov odnesli delovne zvezke in učbenike, ki jih bodo dobili v šoli. Z dejavnostmi bomo zaključili po kosilu, predvidoma ob 12. uri. Od četrtka dalje prinašajo šolske potrebščine po urniku.

  1. razred

Učenci v šolo prvi dan prinesejo peresnico, barvice, beležko, mapo in copate. Priporočljivo je, da imajo vse to v torbi, v kateri bodo domov odnesli paket delovnih zvezkov. Z dejavnostmi bomo končali najkasneje do 12.45.

  1. razred

Učenci 4. razreda naj s seboj prinesejo copate, beležko, peresnico, barvice ter mapo za urnik in razna obvestila. Z dejavnostmi bomo končali najkasneje do 12.45.

od 5. do 9. razreda

Učenci od 5. do 9. razreda prvi šolski dan lahko vstopijo v šolo obuti in ne potrebujejo copat. Učenci od 5. do 9. razreda počakajo razrednike pred vhodom v zaklonišče, da bodo skupaj vstopili in odšli v matične učilnice. Učenci naj s seboj prinesejo manjši nahrbtnik s peresnico in beležko. Z dejavnostmi bomo končali do 12.45.

Pomembno:

Zaradi spremenjenega prometnega režima skrbno upoštevajte oznake in navodila dežurnih na šolskem dvorišču.

Vsem želim uspešen začetek šolskega leta.

Ravnateljica: Lidija Todorović

Scroll to Top
Skip to content