Pevski zbori

Predstavitev MPZ LUDVIK

Pevci od šestega do devetega razreda.

Vaje: dvakrat tedensko (enkrat posamezni glas, enkrat skupna pevska vaja).

Mladinski pevski zbor predstavlja osrednjo pevsko skupino naše šole. Pevke in pevci poustvarjajo vokalna in vokalno inštrumentalna glasbena dela ljudskega in umetnega izvora slovenskih in tujih ustvarjalcev. Poustvarjanje v pevskem zboru pomembno vpliva na spoznavanje glasbene kulture, pri posameznikih razvija samozavest, ustrezno vokalno pevsko tehniko, razvija sposobnost koncentracije in timskega dela in razvija estetske kriterije za glasbeno raznovrstnost vokalnega poustvarjanja.

Mentorica: Metka Vrbančič Osterc

Predstavitev OPZ 2

Pevci od tretjega do petega razreda.

Vaje: dvakrat tedensko.

Otroški pevski zbor predstavlja srednjo pevsko skupino naše šole. Pevke in pevci poustvarjajo vokalna in vokalno inštrumentalna glasbena dela ljudskega in umetnega izvora slovenskih in tujih ustvarjalcev. Poustvarjanje v pevskem zboru pomembno vpliva na spoznavanje glasbene kulture, pri posameznikih razvija samozavest, ustrezno vokalno pevsko tehniko, razvija sposobnost koncentracije in timskega dela in razvija estetske kriterije za glasbeno raznovrstnost vokalnega poustvarjanja.

Mentorica: Metka Vrbančič Osterc

Predstavitev OPZ 1

Pevci prvega in drugega razreda.

Vaje: enkrat tedensko.

Otroški pevski zbor predstavlja najmlajšo pevsko zasedbo na naši šoli. Pevke in pevci poustvarjajo vokalna in vokalno inštrumentalna glasbena dela ljudskega in umetnega izvora slovenskih in tujih ustvarjalcev. Poustvarjanje v pevskem zboru pomembno vpliva na spoznavanje glasbene kulture, pri posameznikih razvija samozavest, ustrezno vokalno pevsko tehniko, razvija sposobnost koncentracije in timskega dela in razvija estetske kriterije za glasbeno raznovrstnost vokalnega poustvarjanja.

Mentorica: Metka Vrbančič Osterc

Vokalna skupina Ludvik

Vokalna skupina Ludvik predstavlja  pevsko skupino, ki deluje projektno. Pevke in pevci poustvarjajo vokalna in vokalno inštrumentalna glasbena dela ljudskega in umetnega izvora slovenskih in tujih ustvarjalcev. Poustvarjanje v pevskem zboru pomembno vpliva na spoznavanje glasbene kulture, pri posameznikih razvija samozavest, ustrezno vokalno pevsko tehniko, razvija sposobnost koncentracije in timskega dela in razvija estetske kriterije za glasbeno raznovrstnost vokalnega poustvarjanja.

Mentorica: Metka Vrbančič Osterc