Ustvarjalno pisanje (Literarni klub)

Interesna dejavnost za učence 6. in 7. razreda.

Dejavnost se bo odvijala v krajših strnjenih delih (po dogovoru).

OPIS DEJAVNOSTI

USTVARJALNO PISANJE (LITERARNI KLUB) pomeni nadgradnjo pouka slovenščine, saj poglablja in širi znanja, ki jih učenec pridobi pri predmetu slovenščina. Zajema dve področji: branje leposlovnih del in pisanje o doživljanju umetnostnih besedil.

Splošni cilji dejavnosti

Učenci berejo in spoznavajo kakovostno in raznovrstno leposlovno literaturo in  tako razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih književnih zvrsti in razvijajo  pozitiven odnos do književnosti. O svojem doživljanju književnosti se pogovarjajo in ustvarjalno odzivajo tako, da pišejo poustvarjalna in ustvarjalna besedila, sodelujejo na tekmovanjih, literarnih natečajih in prireditvah.

V okviru dejavnosti se bodo učenci pripravljali na tekmovanje za bronasto Cankarjevo priznanje.

Marija Bauman

Scroll to Top
Skip to content