Kresnička

Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička

Opis tekmovanja

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole. Učenci tekmujejo v sedmih tekmovalnih skupinah, določenih glede na razred, ki ga obiskujejo.

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih učenci lahko izvedejo doma, raje pa v šoli od njihove objave v razpisu tekmovanja do dneva tekmovanja. Za vsako tekmovalno skupino so v razpisu objavljena navodila za izvedbo treh poskusov, ki so, na kratko, naravoslovni. Vsebine, iz katerih črpamo, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi medpredmetno. Opiramo se na veljavne učne načrte, a se jih ne držimo togo in segamo tudi ven iz njihovih okvirov. Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti. Vsa vprašanja na tekmovanju se nanašajo na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo.

Na priprave so vabljeni učenci od 4. do 7. razreda, ki jih zanima naravoslovje in so pripravljeni tudi doma izvesti kakšen poskus, oziroma ga za vajo ponovit. Pri delu bomo uporabljali velik črtasti zvezek, kamor bomo beležili vse kar bomo pri poskusu opazili in ugotovili. Zvezek bo tudi naš pripomoček za teoretični del poskusa. Priprave se bodo začele v septembru in končale konec januarja.  Šolsko tekmovanje bo v sredo, 5. februarja 2020. Priprave na tekmovanje je potrebno redno obiskovati. Vsi poskusi so dostopni tudi na spletni strani, prav tako naloge: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/NaOS/Razpis.aspx

 

Veliko naravoslovnih uspehov ti želiva mentorici Metka Lakota in Brigita Godec Kopčič.

Scroll to Top
Skip to content