Jump with me

RAZREDI: 1. razred

OPIS:Interesna dejavnost je namenjena učencem 1. razreda. Ob športnih igrah in preko pesmi se bomo učili angleške fraze in si bogatili angleški besedni zaklad. Pri igrah z žogo, kolebnicami, pri teku, poligonih z različnimi ovirami, si bodo učenci ob angleških besedah razvijali osnovne motorične sposobnosti in različne spretnosti. Come jump with me!

Mentorica: Sara Jane Petrič

Scroll to Top
Skip to content