Folklora – Otroške rajalne igre in plesi

Ciljna skupina: učenci 1., 2. in 3. razreda.
Cilji:
  • Obvladajo  osnovne elemente slovenskih ljudskih plesov.
  • Poznajo nekatere lažje plese in jih znajo zaplesati.
  • Znajo improvizirati ples osebe ali živali z uporabo ljudskega gibalnega gradiva.
  • Poznajo bistvene značilnosti različnih predelov Slovenije.
  • So usposobljeni nastopiti s kratkim prikazom celoletnega  dela pred starši/sošolci.
  • Termin: folklorni krožek bo v četrtek, 1. učno uro (7.30 – 8.15) v mali telovadnici.
Vsebine: Učenje novih plesov, spoznavanje in petje slovenskih ljudskih pesmi, petje ob plesu
Izvajalec: Dragica Sgerm

Mentorica: Dragica Sgerm

Scroll to Top
Skip to content